Секција музејских библиотекара и књижничара

Иницијатива за оснивање Секције музејских библиотекара и књижничара при Музејском друштву Србије покренута је јула 2003. године, када је послат први упитник свим музејима у циљу дефинисања тачног броја специјалних музејских библиотека, односно библиотекара и књижничара који у њима раде.  Ипак, званичан почетак рада везује се за 14. април 2004. године, када је на састанку изабрано руководство и направљен план и програм будућег деловања Секције у оквиру Друштва.
Поред основног и  једног од најважнијих задатка Секције – повезивање и сарадња специјалних библиотека, рад Секције заснива се и на константном стручном усавршавању чланова, заступању професионалних интереса музејских и галеријских библиотекара и књижничара, ширењу свести о значају специјалних библиотека и њиховом очувању, пружање помоћи у оснивању стручних библиотека, као и сарадња са другим струковним националним и међународним удружењима.
Данашња Секција броји око тридесет активних чланова који редовно присуствују  годишњим састанцима, едукативним и акредитованим семинарима, предавањима и слично, а учествују и у раду Музејског друштва Србије, кроз годишње скупштине и састанке. Чланови Секције такође учествују у организацији органа и тела не само Музејског друштва Србије него и других струковних националних и међународних организација. Захваљујући томе, чест је случај да су наши чланови стипендисти престижних струковних програма или учесници на различитим конференцијама и стручним скуповима у земљи и иностранству.
Рад Секције је континуиран, активан и разноврстан, захваљујући развијеној комуникацији, повезаности и ентузијазму колега. Кроз едукацију, усавршавање и деловање њених чланова константно се унапређује рад специјалних библиотека, промовише библиотечка струка и саме специјалнe библиотеке, чиме je обезбеђен њихов опстанак и развој.

Састанак Секције музејских библиотекара и књижничара МДС
15. октобар 2020.

Дана 15. октобра 2020. године одржан је састанак Секције музејских библиотекара и књижничара МДС преко платформе Zoom.
Састанку је присуствовало дванаест чланова Секције из различитих установа и градова у Србији. На састанку се говорило о начину будућег рада Секције и прилагођавању данашњим (епидемиолошким) условима, договорен је даљи план рада и одабране су теме и семинари који су запосленима у специјалним библиотекама корисни за даљи рад и унапређење у струци.
Такође је договорено да ће се, до стабилизовања епидемиолошке ситуације у земљи, рад Секција претежно наставити путем мејлова или организовањем онлајн састанака и предавања.

Списак организованих семинара Секције музејских библиотекара и књижничара МДС
Акредитовани семинари и предавања (од 2011. до 2020. год.):

1. Семинар „Демократизација дигитализације у библиотекама„, предавачи Наташа Дакић, Александра Тртовац и  Јелена Андоновски, уторак, 26. новембра 2019. са почетком у 10 часова, у простору Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ (Булевар краља Александра 71, Београд).

foto

2.    Предавање „Европеана: европске интеграције у области дигитализације културног наслеђа„, предавач Тамара Бутиган Вучај, начелница Одељења за развој дигиталне библиотеке и микрофилмовање Народне библиотеке Србије, понедељак, 23. септембра 2019. у 12 часова, у простору Музеја примењене уметности (Вука Караџића 18, Београд).

3.    Акредитовани семинар „Електронска обрада старих и ретких књига„, 23. октобар 2017. у простору Електронске читаонице Библитеке „Драган Лукић“. Предавачи – Новка Шокица-Шуваковић, Александра Драпшин и Светлана Вучковић из Библиотеке Матице српске из Новог Сада.

4.    Акредитовани семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој делатности“, 1. децембар 2016. у Етнографском музеју у Београду,  предавачи – др Татјана Брзуловић Станисављевић и др Драгана Столић из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“.
фото

5.    Акредитовани семинар “Шта после скенирања? Дигитализација библиотечке грађе и коришћење дигиталних колекција”, предавачи  др Богдан Трифуновић и Александар Вукајловић, 12. мај 2015. године у простору Галерије-легата Милице Зорић и Родољуба Чолаковићa.
фото

6.  Предавање „Управљање конфликтима у библиотекама: у сусрет ефикасног радног окружења“ – предавач Јелена Јовин, 11. децембар 2015. године, у Библиотеци Матице српске и 5. октобра 2016. у Народном музеју у Чачку.
фото

7.   Предавање „Библиографски извори и српска ретроспективна библиографија“ – предавач Марија Богдановић из НБС, у Народном музеју у Краљеву, 20. новембра 2015.

8.    Предавање „Феномен плагирања некад и сад“ – предавач Татјана Брзуловић Станисављевић, МА библиотекар саветник и начелница Сектора набавке и обраде у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“, 28. фебруара 2014. у простору Галерије-Легата Милице Зорић и Родољуба Чолаковића.

9.    Поводом обележавања Међународног дана књиге, предавање  „Creative Commons, Copyright i Copyfight„, одржала Невенка Антић, Creative Commons Serbia Legal Project Lead, 23. априла 2014. у простору Музеја историје Југославије.

10.    Трибина „Creative commons – креативност и друштво знања“, одржана 25. јуна 2014.у простору Галерије Петар Добровић. На трибини су учествовали: Невенка Антић, Миле Киш, Creative Commоns Serbia, Викимедија Србије; Јелена Андоновски, Александра Поповић, Сања Антонић,Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд; Милица Шевкушић, Библиотека Института техничких наука, САНУ; Весна Опавски, докторант, Факултет ликовних уметности, Универзитет уметности у Београду.

11.    Предавање „Стручно усавршавање и стицање звања у библиотечко-информационој делатности“ – предавач Новка Шокица Шуваковић, заменик управника и руководилац Одељења за матичне послове и Реферални центар Библиотеке Матице Српске, 30. септембра 2014. године, у простору Музеја Војводине у Новом Саду.

12.    Предавање „Мере  техничке заштите старе и ретке библиотечке грађе – конзервација и рестаурација  папира и пергамента” – предавач Жељко Младићевић, начелник Одељења за заштиту, конзервацију и рестаурацију Народне библиотеке Србије, 19. марта 2013. у Галерији Петра Добровића у Београду. Као додатни део предавања и организована је посета Одељењу за заштиту, конзервацију папира и пергамента у НБС.

фото

13.    „Партнерски програм Гугл књиге као канал промовисања музејских издања”, је била тема Милице Шевкушић, библиотекара Инстутута техничких наука САНУ, представљена 26. септембра 2013. у Галерији-легату Милице Зорић и Родољуба Чолаковића у Београду.

14.    Тему „Портал Еуропеана и електронски извори Кобсон-а намењени музејским библиотекама”, изложила је мр Сања Антонић из Одељења за научне информације и едукацију,  Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”, 19. новембра 2013. Такође у Галерији-легату Милице Зорић и Родољуба Чолаковића.

15.    Предавање “Да ли библиотеке имају шта да раде када је све на Е? Имају, и то онолико” – предавач Биљана Косановић, начелница Одељења за научне информације у НБС, одржано је 23. априла  2012. у  Галерији Петра Добровића.

16.    Предавање “Формирање и вођење збирки старих и ретких књига” – предавач Дејан Вукићевић. Предавање је одржано Народном музеју у Краљеву, 21. септембра 2012.године.

17.    Презентације пројеката Александре Мирчић „Европски контекст српског надреализма“ и пројекта електронске читаонице Катарине Крстић „Читајте о Музеју савремене уметности“, одржане су 5. октобра 2012. год. у Легату Милице Зорић и Родољуба Чолаковића.
фото

18.    Предавање „Ауторско право: појам, законска регулатива и библиотеке“. Предавање је одржала Татјана Брзуловић Станисављевић, библиотекар-саветник и начелница Сектора набавке и обраде у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“,  24. новембра 2011. године, у простору Галерије Петра Добровића.

19.  У петак, 29. маја 2020. године, одржан је бесплатан вебинар у организацији Секције музејских библиотекара и књижничара Музејског друштва Србије за библиотекаре специјалних библиотека у Србији. На вебинару је о теми  Трансформација специјалних библиотека и њихова одрживост у 21. веку говорила др Гина де Алвис, независни истраживач у библиотечко-информационој делатности из Сингапура. Уводну реч одржала је председница Секције музејских библиотекара и књижничара Бојана Петраш, која је између осталог била иницијатор и координатор овог предавања.

На вебинару су обрађиване савремене тенденције у библиотекарству, представљени модернизовани простори и услуге јавних и специјалних библиотека у свету, а истакнута је и потреба за проналажењем нових типова сарадње у оквиру установа. Такође је представљена и планирана студија, која ће бити спроведена у наредном периоду, а бавиће се тренутним стањем и околностима у којима се налазе специјалне библиотеке у Србији.

Бојана Петраш
Народни музеј Зрењанин
vidovicbojana.nmz@gmail.com