REDOVNA SKUPŠTINA MUZEJSKOG DRUŠTVA SRBIJE

FOTO

Na osnovu  člana 24 Statuta Muzejskog društva Srbije i Poslovnika o radu Skupštine, sazivam  Redovnu skupštinu Muzejskog društva Srbije, koja će se održati 08. aprila 2022. godine u Kino sali Etnografskog muzeja, Studenstski trg 13, Beograd

11.30-12.00 h
Prijavljivanje učesnika Skupštine

12.00–12.45
Prisustvovanje otvaranju izložbe Kad je zanat bio vredanautorke Lile Drobac Krstić, dobitnice nagrade  „Mihailo Valtrović“

13-15 h

Radni deo Skupštine

Za Redovnu skupštinu predlažem sledeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Usvajanje Zapisnika sa Radne elektronske skupštine od 20-25. aprila 2021.godine
 3. Usvajanje Zapisnika sa Izborne skupštine od 15.novembra 2021. godine
 4. Izveštaja o radu MDS za period mart 2021 – februar 2022.
 5. Izveštaj o finansijskom poslovanju MDS za 2021. godinu i donošenje:

(a) Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2021. godinu kojom se utvrđuje da je MDS za 2021. godinu ostvarilo Višak prihoda nad rashodima  u iznosu od 23.391,70   dinara

(b) Odluke da se ostvareni višak nad rashodima u 2021. godini u iznosu od23.391,70    dinara neće raspoređivati

 • Izveštaj o radu organa MDS za 2021. godinu

(a) Izveštaj Nadzornog odbora

(b) Izveštaj Suda časti

 • Izveštaj Komisije za dodelu nagrada i priznanja
 • Izveštaji o radu sekcija
 • Izveštaj o radu Uređivačkog odbora časopisa Muzeji
 • Plan rada MDS za 2022. godinu
 • Izbor članova Uređivačkog odbora časopisa Muzeji za period 2022-2024. godina
 • Donošenje Odluke  o izmenama i dopunama Statuta MDS
 •  Zauzimanje stava u vezi rezultata Odluke o dodeli nacionalnih priznanja u kulturi (nacionalne penzije)
 • (a) Reprezentativni starus Društva- kako dalje?

(b) fiskalizacija-informacija

(v) Kratka prezentacija – oprema za muzeje- firme Trevis

(g) Vaši predlozi i zapažanja