PRIPREMA NOVOG BROJA ČASOPISA MUZEJI

Poštovane koleginice i kolege,
Muzejsko društvo Srbije priprema izdavanje novog, osmog broja časopisa Muzeji.
Pozivamo vas da uzmete učešće i pošaljete rad:

  • sa temom iz aktuelne muzejske teorije i prakse,
  • o problemima u zaštiti pokretnog nasleđa,
  • o istraživanjima, zaštiti i prezentaciji nematerijalnog kulturnog nasleđa.
    Rok za predaju tekstova je 1. septembar 2021. godine.
    Sastavni deo poziva je i Uputstvo za autore kojim su predviđena pravila za pripremu i dostavljanje radova.

Srdačan pozdrav,
Dragana Latinčić, sekretar Uređivačkog odbora časopisa Muzeji

Konak kneginje Ljubice
Kneza Sime Markovića 8
11000 Beograd
+381 60 500 51 36, +381 11 263 82 64
dragana.latincic@mgb.org.rs
Beograd , 8. jun 2021.