• Novosti
 • CONFERENCE NAOS 2.0 BELGRADE 2019

  ʺSrdačno Vas pozivamo da u svoj kalendar unesete arheološku Konferenciju Nakit ostaje NAOS 2.0 i učestvujete sa istraživačkim radom, na temu formirnja zbirki, identifikacije, tumačenja, prikaza dobre prakse i mogućnosti korišćenja specijalnih zbirki arheološkog nakita.ʺ Konferencija NAOS 2.0 od 24. do 25. oktobra 2019. godine, Beograd Konferenciju organizuje Muzej grada Beograda povodom uspešno realizovane međunarodne […]

 • Nekategorizovano
 • IN MEMORIAM: DRAGICA PREMOVIĆ ALEKSIĆ (1950-2019)

  Koleginica Dragica Premović Aleksić zasnovala je radni odnos u Muzeju Ras 1973. godine. Jedno vreme kao jedino stručno lice, osim poslova kustosa arheologa, radila je i na poslovima muzejske dokumentacije koji su obuhvatali i sve ostale predmete u muzeju. Učestvovala je u radu na koncepciji, organizaciji i realizaciji stalnih i povremenih izložbi, a istovremeno sa […]

 • Novosti
 • POZIV ZA PRILOGE U ČASOPISU MUZEJI

    U pripremi je novi broj časopisa Muzeji 6, Muzejskog društva Srbije. Pozivamo vas da uzmete učešće i pošaljete rad: – sa temom iz aktuelne muzejske teorije i prakse, – o problemima u zaštiti pokretnog nasleđa, – o istraživanjima, zaštiti i prezentaciji nematerijalnog kulturnog nasleđa. Rok za predaju tekstova je 08. septembar 2019. godine. U […]

 • Događaji
 • FORMIRANA STATUSNA KOMISIJA

  Naše Društvo dobilo je  reprezentativnost za oblast ISTRAŽIVANJE, ZAŠTITA, KORIŠĆENJE, PRIKUPLJANJE I PREDSTAVLJANJE POKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA.    Sve zainteresovane koleginice i kolege koji žele da steknu status samostalnog stručnjaka iz gore navedene oblasti, molimo da se  jave predsednici Statusne komisije (Brani Jordanović, pogledati sledeći pasus), a Komisija će raditi na osnovu Pravilnika o bližim uslovima, merilima, kao […]