ODRŽANA SKUPŠTINA MDS

foto

U petak 8. aprila 2022. godine održana je Redovna skupština Muzejskog društva Srbije. Nakon dve godine sprečenosti da Skupštinu organizujemo sa fizičkim prisustvom, ove godine nas je ugostio Etnografski muzej u Beogradu. Skupštini je prisustvovalo preko 80 članova MDS i predsednik NK IKOM Srbija.

foto

Na Skupštini je podnet Izveštaji o radu MDS, ali i njegovih organa i tela, finansijski izveštaj, izveštaj o radu sekcija, a  izabran je i novi Uređivački odbor časopisa Muzeji. Razgovaralo se i o aktuelnim pitanjima, pa se Skupština usaglasila da se radi na izmenama i dopunama Statuta MDS.

Pre početka rada Skupštine članovi Društva su prisustvovali otvaranju izložbe Kada je zanat bio zlatan autorke Lile Drobac Krstić (Narodni muzej Aranđelovac) dobitnice nagrade „Mihailo Valtrović“

Susret sa članovima Društva bila je prilika da se članovima dostave nove članske kartice.

Na kraju radnog dela održana je prezentacija proizvoda za opremanje muzejskih depoa koju je pripremila firma Trevis.

foto

IO MDS se zahvaljuje svim koleginicama i kolegama koji su uskladili svoje obaveze da bi prisustvovali  Skupštini. Zahvaljujemo se i Etnografskom muzeju u Beogradu koji nam je ustupio prostor za rad Skupštine i druženje muzealaca.