ODRŽANA JE IZBORNA SKUPŠTINA MDS

U godini obeležavanja 20 godina od obnavljanja rada MDS, u Muzeju Jugoslavije u ponedeljak 15. novembra 2021. godine održana je Izborna skupština Društva na kojoj je izabrano novo rukovodstvo za period 2021-2024.

Za predsednicu Društva izabrana je Gordana Pajić.

Za članove Izvršnog odbora izabrani su: Snežana Šaponjić Ašani, Aleksandar Marušić, dr Dragana Kovačić,  dr Ivana Ćirić,  Radovan Cukić, dr Ljubiša Vasiljević.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Tanja Bugarski, Ivana Ćirjaković, Goran Vasić.

Članovi Suda časti u novom sazivu su: Jelena Derganac, Jelena Ilić, Aleksandar Miletić.

U Komisiji za nagrade i priznanja su: Suzana Novčić, Čarna Milinković, Marina Vlaisavljević, Julka Marinković, Nemanja Karapandžić, Katarina Mitrović, Mina Darmanović.

Na Skupštini je MDS uručilo Zahvalnice muzejima sa kojima je u prethodnih 20 godina sarađivalo u ostvarivanju programskih aktivnosti Društva i promovisanju muzejske delatnosti.

Zahvaljujemo svim kolegama koji su prisustvovali Skupštini, Muzeju Jugoslavije i direktorki Neli Knežević.