ODRŽAN STRUČNI SKUP SEKCIJE ISTORIČARA UMETNOSTI

Sekcija istoričara umetnosti održala pred preko sedamdeset kolega stručni skup: Mera za meru, Stručni skup o standardima za obradu i katalogizaciju istorijskoumetničkih dela po vrstama Galeriji Žad, Muzej primenjene umetnosti, Beograd,  29. novembra 2016.godine.

Učesnici skupa sa temama:

Žana Gvozdenović, muzejski savetnik, Muzej savremene umetnosti, Beograd: Muzejski standardi ili standardi za muzeje – dugoročni nerealizovani projekat;

Čedomir Janičić, viši kustos, Gradski muzej, Sombor: Osvrt na zakonske prepostavke u postavljanju standarda Kriza kriterijuma?;

dr Ana Milošević, viši kustos, Katalog zbirke slika – primer tri evropska muzeja;

dr Dragana Kovačić, muzejski savetnik, Narodni muzej, Beograd: Zapisano na papiru. Papir kao nosilac podataka.

mr Suzana Vuksanović, muzejski savetnik, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad: Skulptura, objekat, instalacija: (ne)postojeći standardi kataloške obrade;

mr Jelena Perać, viši kustos, Mila Gajić, viši kustos, Muzej primenjene umetnosti, Beograd: Predmeti primenjene umetnosti – primeri standardizacije;

Milena Vrbaški, muzejski savetnik, Galerija Matice srpske, Novi Sad: Zašto standardi? – Slikarstvo, pilotstandard.