NEMO i MDS – susret u Beogradu

1

U četvrtak 25. avgusta 2016. u prostorijama Istorijskog muzeja Srbije održao se sastanak između dr Drage Njegovana, predsednika Muzejskog društva Srbije i Julie Pagel, generalnog sekretara Mreže evropskih muzejskih organizacija ili NEMO (Network of European Museum Organisation),kojem su prisustvovalipredsednik NK IKOM-a Slavko Spasić, direktorka Istorijskog muzeja dr Dušica Bojići prevodilac mr Lidija Mustedanagić.

Sastanak je organizovan na inicijativu Julie Pagel koja je želela, da kao predstavnik NEMO-a, upozna predstavnike pojedinih muzejskih udruženja, kao i samu zemlju, odnosno Beograd, sa ciljem da nam predoči načine saradnje sa ovom nevladinom organizacijom. Po njenim rečima ona ne može istupati u ime evropskih muzeja i muzejskih organizacija ukoliko ne zna šta se događa u Srbiji, koja bi u ovom udruženju sasvim sigurno trebalo da pronađe svoje mesto. Sa druge strane iskazala je spremnost po pitanju saradnje, kako u stručnom, tako i u tehničkom smislu. S tim u vezi naglasila je da se NEMO više bavi aspektima kao što su odnosi muzeja i politike, muzeja i društva, a kao ilustraciju predočila nam je nekoliko publikacija koje predstavljaju rad ove asocijacije. Jedna od njih je Vrednosti za muzeje (Values 4 museums), gde se na primeru delatnosti brojnih evrpskih muzeja ustanovljuju elementarne vrednosti vezane za ekonomiju, obrazovanje, društvo i zbirke. NEMO je posvećen stvaranju takvog okruženja u kojem muzeji mogu dostići svoj puni potencijal, podjednako po pitanju svojih zbirki i njihovog društvenog, obrazovnog i ekonomskog uticaja. Ova organizacija istupa sa čvrstim uverenjem da je od vitalnog značaja za muzeje u budućnosti upravo odnos prema ove četiri strateške oblasti, kako bi muzej ostao relevantan, ali i postao još značajniji, činilac društva. Zajednička odlika koja se provlači kroz predstavljeni projekat je kako muzeji služe svojim posetiocima u pojedinačnim slučajevima, odnosno društvu u celini.

Julia Pagel je takođe bila upoznata sa radom Muzejskog društva Srbije, njegovom strukturom, brojem članova, načinima okupljanja, rada i publikacija koje MDS izdaje, te ostvarivanja prihoda i sredstava za pojedine projekte, koji su bazično daleko ispod svih kategorija u čijim se okvirima kreću druge muzejske organizacije širom Evrope.

VODIČ kroz muzeje SrbijeTakođe joj je predata upravo objavljena publikacija Vodič kroz muzeje Srbije, koja je izašla na srpskom jeziku i štampana ćiriličnim pismom, i predstavljen joj je metod njene realizacije, kao i kratak sadražaj.

Na taj način obaveštena je o broju učesnika – muzeja, u publikaciji, a njih je 140, načinima sagledavanja njihove delatnosti, o principu muzealnosti koji je ovde sabrao ne samo nacionalne, regionalne i gradske muzeje, specijalističke i korporativne, već i privatne, s obzirom na dostupnost artefakata koje su u najvećem broju slučajeva upriličili sami učesnici, te i o vremenu nastanka jedne ovakve publikacije (jedna godina) i planovima o njenoj daljoj sudbini, kako u dopunjenim, tako i u izdanjima na engleskom i drugim svetskim jezicima.

Učesnici sastanka očekuju da će se intenzivirati saradnja između MDS i NEMO-a u narednom periodu.

3

Poseta je završena obilaskom izložbe Mihajlo Pupin, koju je do sada videlo više od 150.000 posetilaca i koja je dostupna do kraja godine, i na ovaj način upoznala se sa životom i delom velikog naučnika, njegovim postignućima i na planu naučnog i istorijskog uticaja, kao i sa savremenim muzejskim rešenjima po kojima ova izložba nesumnjivo postaje i ostaje prepoznatljiva ne samo u domaćoj muzeološkoj praksi.