KONFERENCIJA U ORGANIZACIJI ETNOLOŠKE SEKCIJE MDS

Knjiga apstrakata za stampu

U organizaciji Etnološke sekcije MDS-a, a uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, 10. i 11. oktobra, održana je konferencija „Etnografska muzeologija i primena informacionih tehnologija“.

U Fruškogorskoj lugarnici u mestu Mala Remeta, okupilo se preko trideset etnologa iz 15 muzejskih institucija. Predavanja su održali: dr Svetlana Jovanović (Kabinet predsednika vlade RS), dr Dejan Masliković (Ministarstvo kulture i informisanja), Natalija Vulikić i Staša Aresnović Koprivica (Muzej Vojvodine), Marija Šegan Radonjić (Matematički institut SANU), Danijela Filipović (Centar za Centar za nematerijalno kulturno nasleđe), dr Tatjana Bugarski (Muzej Vojvodine) i Milan Tešić (Intonovi).

ES 03

ES 02

ES 07

ES 012