ISTRAŽIVANJE, ZAŠTITA, KORIŠĆENJE, PRIKUPLJANJE I PREDSTAVLJANJE POKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA

    Poštovane koleginice i kolege,           Podsećamo Vas da je 2019. godine Muzejsko društvo Srbije dobilo status reprezentativnog udruženja u kulturi za oblast ISTRAŽIVANJE, ZAŠTITA, KORIŠĆENJE, PRIKUPLJANJE I PREDSTAVLJANJE POKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA.
Iste godine formirana je Statusna komisija :
1.Branislava Jordanović, predsednik  (jordanovicbrana@gmail.com) 2. Jelena Dergenc, član
3. Snežana Tomić, član
4. dr Drago Njegovan, član
5. Marin Bugar, član
Komisija ima zadatak da oceni rezultate rada podnosilaca zahteva za utvrđivanje statusa samostalnog umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi i donese Odluku o utvrđivanju statusa samostalnog umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi, saradnika u kulturi ili izvođača kulturnih programa, kao i vreme od kada se taj status utvrđuje.             

Poštovani članovi MDS molimo vas da se svi uključimo u pružanju informacije da  našem Društvu svi zainteresovani  mogu dostaviti Zahtev za sticanje zvanja samostalnog stručnjaka u kulturi. Možda su neki vaši mlađi saradnici zainteresovani da na ovaj način ostvaruju zdravstveno i penziono osiguranje, ali nisu dovoljno upoznati sa ovom mogućnošću koja je predviđena Zakonom o kulturi.

Hvala na saradnji IO MDS Novembar 2021.  

Prilažemo i izvod iz P R A V I L N I K A   O BLIŽIM USLOVIMA, MERILIMA I KRITERIJUMIMA, KAO I POSTUPKU PO ZAHTEVIMA LICA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE ISTRAŽIVANJE, ZAŠTITA, KORIŠĆENJE, PRIKUPLJANJE I PREDSTAVLJANJE POKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA
 
1) Samostalni stručnjak u kulturi:
(1) Kustos
 kustos preventivne zaštite
-objavljene dve monografije, knjige; realizovane dve autorske izložbe; šest stručnih radova, odnosno, učešće u dva domaća ili međunarodna skupa, odnosno projekta;
 kustos zbirke
-objavljene dve monografije, knjige; realizovane dve autorske izložbe; šest stručnih radova, odnosno, učešće u dva domaća ili međunarodna skupa, odnosno projekta; obrada 600 muzealija;
 kustos za nematerijalno kulturno nasleđe
-obrada i unos 500 podataka o elementima nematerijalnog kulturnog nasleđa; obrada auduovizuelanog materijala sa 200 nosača; izrada tri filmska zapisa; organizovane tri radionice o nematerijalnom kulturnom nasleđu; objavljena jedna monografija, knjiga; realizovana jedna autorska izložba; tri stručna rada, odnosno, učešće u dva domaća ili međunarodna skupa, odnosno projekta;
kustos organizator programa
-organizacija 12 studijskih izložbi; organizacija 60 pratećih programa – promocije, predavanja, koncerti, igraonice, multimedijalni programi; realizovano šest stručnih radova, odnosno, učešće u dva domaća ili međunarodna skupa;
kustos za međumuzejsku i međunarodnu saradnju:
-pokretanje i organizacija četiri međunarodna projekta; razmena osam muzejskih programa; realizovano šest stručnih radova, odnosno, učešće u dva domaća ili međunarodna skupa;
kustos pedagog
-organizacija 24 seminara i radionice; organizacija 80 stručnih vođenja kroz izložbe i muzejske službe; sprovođenje osam anketa i izrada četiri plana posete i realizacije poseta i programa muzeju; realizovano šest stručnih radova, odnosno, učešće u dva domaća ili međunarodna skupa;
 
 kustos za izdavačku delatnost
– uređuje četiri kataloga, tri monografije, knjige; realizacija 20 manjih pratećih informativnih listova; učešće i organizacija 20 promocija izdanja; realizovano šest stručnih radova, odnosno, učešće u dva domaća ili međunarodna skupa.
(2) Konzervator, restaurator

–          realizovano dva do četiri veća konzervatorska zahvata (kompletne konzervacije, rekonstrukcije, složeni zahvati na muzejskom materijalu);

–      realizovano deset radova srednje složenosti;

–      realizovano 20 radova manje složenosti;
2) samostalni saradnik u kulturi:
(1) Dokumentarista
 kustos dokumentarista
– obrada i unos 500 podataka o muzealijama; obrada fotodokumentacije sa 80 muzejskih programa; objavljena jedna monografija odnosno knjiga; realizovana jedna autorska izložba; tri stručna rada, odnosno, učešće u dva domaća ili međunarodna skupa, odnosno projekta;
katalogizator
-obrada i unos 1200 podataka o muzealijama; tri stručna rada, odnosno, učešće u dva domaća ili međunarodna skupa, odnosno projekta;
 
Fotograf
– obrada zbirki 1600 fotografija; praćenje 80 muzejskih programa; priprema materijala za štampu za dve monografije, za četiri kataloga ili osam manjih radova;
(2) Projektant, dizajner izložbe i dizajner muzejskih izdanja

–          izrada projekata za 12 studijskih izložbi;

–          izrada dizajna za 80 muzejskih programa;

–          gostovanje šest muzejskih projekata.
(3) Bibliotekar

–          obrada i unos 400 podataka o bibliotečkom fondu;

–          izrada tri bibliografije;

–          međumuzejska razmena sa minimalno 20 institucija.

(4) Vebmaster

–          obrada i unos 500 podataka o muzealijama;

–          obrada fotodokumentacije sa 80 muzejskih programa i postavljanje na sajt muzeja;

–          izrada i praćenje tri posebna portala vezana za muzejske aktivnosti i nematerijalno nasleđe.