Етнолошка секција

Иницијативу за обнављање рада Етнолошке секције у оквиру Музејског друштва Србије, покренуле су Љиљана Тојага Васић, Живка Ромелић, Душица Живковић и Гордана Пајић, 2003. године. Након што је иницијативу подржао велики број колега,  тадашњем Управном одбору МДС-а упућен је званичан допис са молбом да се конституисање Етнолошке секције уврсти у дневни ред редовне седнице МДС-а. Конститутивна  седница  Секције одржана је у Нишу, 22. априла 2005. године, на којој је било присутно 34 етнолга из 22 музејске институције.  За председника Секције изабрана је Живка Ромелић, музејски саветник у Народном музеју Крушевац. Од тада, па све до данас Етнолошка секција ради континуирано, а своју делатност обавља у складу са члановима 49. и 50. Статута Музејског друштва Србије.Секција броји 63 члана из преко 25 музејских установа, образовно-научних институција и невладиног сектора.

Кроз стручна окупљања и друге видове комуникације, чланство Секције ради на препознавању и решавању проблема у заштити културног наслеђа, материјалног и нематеријалног, а које је у ингернцији кустоса етнолога. Важан сегмент рада посвећен је питањима осавремењивања докумнетације, њеној дигитализацији, као и примени информационих технологија у презенатицији етнолошких збирки и кустоских знања.

Поред редовних годишњих састанака, Етнолошка секција организује стручне скупове на којима се обрађују актуелне теме из области музеологије, етнологије, антрпологије и нових медија. У периоду од 2005. до 2019. године у одржани су следећи стручни скупови и конфернције:

 • Округли сто Етнологија у музејима Србије на почетку 21. века, Музеј Војводине, Нови Сад, 2005. година
 • Музејска документација – стање и перспективе, Народни музеј у Чачку, 2006. година
 • Редефинисање појма етнографског предмета, Народни музеј Крушевац, 2006. година
  KrusevacFIN
 • Народно градитељство у функцији музеологије и Музеји у оквиру привредних организација, Народни музеј Пожаревац, 2007. година
  Pozarevac2007Fin
 • Стручни скуп Редефинисање етнографског музејског предмета 2 (подела и називи збирки), Музеј Крајине, Неготин, 2007. годинаNegotin2017Fin
 • Експериментисање у простору (теме: Презентација етнолшких предмета и Однос нових медија са концептом музеја), Музеј на отвореном Старо село, Сирогојно, 2008. година
  BeFunky-collage
 • Музеји: Захтеви у односу на сопстевно окужење (теме: Шта музеји очекују од публике, а шта публика од музеја и Музејска етика на делу), стучни скуп је одржан у оквиру заједничког састанак Музејског друштва Србије и обележавања 125 година постојања Градског музеја Сомбор, 2008. година
  sombor2008fin2
 • Формирање етнографских збирки и поставки у Србији – нови погледи, поводом обележавања 150 година од рођења Јована Цвијића, Народни музеј Ваљево, 2015. година, подржан од стране Министарства културе и информисања РС
  valjevo
 • Музејска етнографија и савремена култура, Музеј на отвореном Старо село, Сирогојно, 2016. година, подржан од стране Министарства културе и информисања РС
  SirogojnoFin2016
 • Традиција вашара и сабора у Србији, Завичајни музеј Рума, 2017. година
  ZavicajniMuzejRumaFin
 • Нематеријално културно наслеђе у музејским збиркама и Феномен детињства у музејском контексту, Музеј Крајине, Неготин, 2019. година
  Negotin2019Fin
 • Етнографска музеологија и примена инфоpмационих технологија, Мала Ремета, 2019. година, подржан од стране Министарства културе и информисања РС
  MalaremetaFIN

Радови са одржаних скупова публиковани су у посебним издањима Музејског друштва Србије, односно часопису Музеји.

Године 2008. Секција је покренула пројекат Стадардизације термина етнолошких збирки и предмета. У првој фази  урађен је предлог поделе етнолошких збирки према функцији предмета. У другој фази, започет је рад на усаглашављу термина за предмете по појединачним збиркама и колекцијама.

Године 2017. започет је пројекат  Традиција вашара и сабора у Србији. Неки од факора који су утицали на избор вашара као теме прве заједничке изложбе су били су : друштвени феномен дугог трајања; присуство на читавом простору Републике Србије; могућности сагледавања и презентације вашара из различитих аспеката – привредни значај, друштвено – регијски, места забаве; доступност различитих извора – архивска грађа, фотографије, музејских предмети,  видео записи; актуелност тема, као што су интерпретација традиционалних предмета у савременој култури, потрошачка култура, хиперпродукција. До сада је формирана елетронска база података са фотографијама, архивским документима и видео записима. У наредном периоду планирана је изложба, као и израда интернет платформе.

Председник Етнолошке секције:

Ивана Јовановић Гудурић, виши кустос, Музеј града Новог Сада

Конаткт: etnoloskasekcija@gmail.com

Пратите рад секције и на Facebook-u 

ИЗЛОЖБА „ТРАДИЦИЈА ВАШАРА У СРБИЈИ“ – прва заједничка изложба чланова Етнолошке секције МДС-а

У Народном музеју Чачак, 14. децембра 2022. свечано је отворена изложба „Традиција вашара у Србији“. Изложбу су реализовали чланови Етнолошке секције Музејског друштва Србије, као завршни део вишегодишњег пројекта. У реализацији изложбе учествовало је 24 етнолога запослена у музејским институцијама, и то кроз избор фотографија и архивске грађе, као и приређивање пратећих текстова. Приступом који је од самог почетка подразумевао заједнички рад свих сарадника, створена је јединствена база податка која садржи различиту визуелну грађу о феномену вашара и то са простора читаве Србије.

Део овог вредног материјала (из 18 музејских институција) репродукован је на изложби „Традиција вашара у Србији“. За следећу годину планирано је гостовање изложбе у свим музејима учесницима на пројекту.

Ивана Јовановић Гудурић,
председник ЕС МДС и координатор пројекта