Електронска Скупштина

Поштоване колегинице и колеге,

Активности Музејског друштва Србије су се у протекла четири месеца кориговале у складу са препорукама државе услед пандемије корона вируса. Зато смо планирану радну Скупштину у марту месецу 2020. године одложили. О томе смо вас благовремено обавестили (на сајту и fb страници Друштва), као и о свим активностима које смо могли да реализујемо у новонасталој ситуацији. ИО Музејског друштва Србије је на свом 12. електронском састанку донео закључак да се одложена радна Скупштина на којој се подносе извештаји о раду МДС у 2019. години и Програм за 2020. годину, такође одржи електронски. То је најефикаснији начин како би у наредном периоду могли да организујемо друге две Скупштине (Свечану у септембру и Изборну почетком децембра) и приступимо реализацији других планираних активности у 2020. години.

Искрено се надамо да ћете узети учешће у овој електронској радној Скупштини и допринети остваривању планираних активности МДС у овој години.

У прилогу Вам достављамо Дневни ред, материјал за Скупштину о којем треба да се изјасните и листић за гласање.

Молимо све колеге који приме мејл да обавесте и колеге у свом окружењу у случају да је дошло до промена мејл адреса.

Присуствовање електронској радној Скупштини МДС, као и изјашњавање можете обавити од 24.јуна 2020.  до 08. јула 2020. до 15. сати и послати на e-mail muzejskodrustvosrbije@gmail.com

ИО МДС ће вас у року од 5 дана обавестити о току Скупштине и резултатима изјашњавања, како би након тога Извештаје и Планове приредили и објавили у информативном гласили, БИЛТЕН бр.12.

Подсећамо да на основу члана 26 Статута МДС, Скупштина пуноважно ради ако је на седници присутна једна трећина од укупног броја чланова. Према члану 27 Статута, одлуке на Скупштини доносе се простом већином гласова, односно половина плус један од присутних чланова. Све одлуке Скупштине, осим у случају када су у супротности са законом, коначне су и против њих се не може уложити жалба.

На основу евиденције о чланству (плаћених чланарина и присуствовања Скупштинама) за период 2018/2019. МДС има 140 чланова.

Преузмите следећа документа:
1. Записник са скупштине МДС-А 20.03.2020.
2. Извештај о раду МДС 2019
3. Извештај о финансијском пословању МДС за 2019
4. Извештај о раду органа МДС
5. Извештај о раду Комисије за награде и признања
6. Извештај о раду секција
7. Извештај о раду УО часописа Музеји
8. План рада за 2020. годину
9. Именовање радног тела
10. Листић за гласање

ИО МДС