НОВИ БРОЈ „МУЗЕЈА 7/2020“

Oд обнављања Музејског друштва Србије (у даљем тексту: Друштво) 2001.године, oстваривање постављених циљева и задатака обавља се и кроз издавачку делатност, публиковањем годишњих Билтена, часописа Музеји, зборникарадова са стручних скупова, књига. Овогодишњи пројекат Друштва Презентација музејске делатности у активностима Музејског друштва Србије ставио је акценат управо на његову издавачку делатност са планираним публиковањем Билтена 12, часописа Музеји 7 и водича Guide through the museums of Serbia
(Водич кроз музеје Србије на српском језику је публикован 2016). Уз разумевање и финансијску подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, планиране активности за 2020. годину су и остварене. Њихова вредност је још већа ако се имају у виду отежане околности услед епидемиолошке ситуације у земљи. Због тога се искрено захваљујем на пожртвованом раду члановима Друштва који су дали допринос у реализацији предвиђених садржаја. Део активности планираних у издавачкој делатности Друштва за 2017. годину, успели смо да реализујемо ове године, па са задовољством саопштавамо да ће до краја 2020. године изаћи енглеско издање Водича кроз музеје Србије, а у овом броју часописа Музеји ће бити публикован текст Библиографија радова објављених у часопису Музеји 2008–2019.

Пред нама је седми број нове серије часописа Музеји, који је настао као резултат посвећености одређеног броја чланова Друштва, Уређивачког одбора часописа и рецензената. Од самог почетка, када је 2008. године покренута нова серија часописа Музеји, сусрећемо се са проблемом његовог континуираног публиковања. Квалитетан садржај и сталност у његовом излажењу су предуслов за вредновање часописа Музеји у категоризацији домаћих научних часописа, што је свакако циљ свих оних који га припремају и уређују. У том смислу, са задовољством констатујемо да је ове године забележено много веће интересовање за објављивање радова него у претходној. Текстови публиковани у овом броју само су један од начина да се представи део активности чланова и сарадника Друштва, али и музејских институција. Нови број часописа Музеји представља стручној и широј публици тринаест стручних радова из области: археологије, етнологије, историје уметности, савремене уметности, музеологије и музејске едукације. У овом броју можемо прочитати и један критички приказ на тему концепта родне перспективе у музеолошкој пракси, као и приказе две изложбе и по једне стручне конференције и монографије.

Одржавање континуитета у раду Друштва треба да буде најснажнији мотив за све његове чланове, јер само тако можемо остварити кључни задатак који су нам оставили наши претходници, а то је ширење и подизање на виши ниво друштвене свести о значају културне баштине и комплексне улоге музејске делатности у њеном очувању и заштити. У том смислу, подсећам да се наредне године навршава двадесет година од обнављања Музејског друштва Србије уз жељу да заједничким радом и међусобним разумевањем јубилеј обележимо на најбољи могући начин.

Часопис „Музеји 7/2020“ можете преузети са следећег линка или из секције са нашим издањима.


Гордана В. Пајић