Секција за односе са јавношћу и маркетинг

Годишњи састанак секције одржан је путем платформе ЗООМ, 25. децембра 2023. Присутни на састанку су разматрали различите стратегије и елементе за унапређење рада секције, а уједно и видљивости друштва. Договорено је да се отворе нови профили на друштвеним мрежама и да се унапреди сарадња са медијима. Присутни су се сагласили да је потребно преуредити постојећи сајт или израдити нови, савременији. Размотрено је и подношење пројекта Министарству културе.

(ПРИМА)

  • конституисана 10. јуна 2004. године

Љубиша Васиљевић
Народни музеј Крушевац,

ljubisa05@gmail.com