О Друштву

Музејско друштво Србије је основано 08. 11. 2001. и наставља рад и традицију претходног Музејског друштва Србије, основаног 10. маја 1962. године.

МДС добровољно, стручно, професионално удружење грађана из области заштите културних добара основано да штити интересе музеологије и музејске делатности.

У Друштво се удружују запослени у музејима, грађани, као и установе културе, предузећа и друге организације и удружења заинтересоване за рад и развитак музеја и музејске делатности. Установе културе, предузећа и друге организације и удружења се удружују по основу Уговора и Споразума о узајамној сарадњи, спонзорству, донаторству и другом послу.

МДС има три циља чијој реализацији воде активности представљене у Програму.
Први циљ

РАЗВИЈАЊЕ МУЗЕОЛОГИЈЕ
на нивоу теорије и праксе

Други циљ

ПОБОЉШАЊЕ СТАТУСА МУЗЕАЛАЦА

Трећи циљ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

08.11.2001. у Народном музеју у Београду одржана је Оснивачка скупштина Музејског друштва Србије. Присуствовало је око 160 представаника свих музеја Србије. Будућим члановима тада је представљен Статут МДС-а, Програм МДС-а, и усвојен је Кодекс професионалне етике (ИЦОМ-а).

Изабрани су привремени чланови органа и тела (мандат: једна година; задаци: оснивачка документа МДС и припрема Прве редовне скупштине МДС).

Иницијативни одбор састављен од чланова из пет музеја (Народни музеј у Београду, Историјски музеј Србије, Музеј града Београда и Музеј науке и технике) покренуо је оснивање новог МДС-а. Ослањајући се на све добре традиције предходног Друштва које је трајало четрдесет година, повезивало музеје Србије и одржавало многе активности, које су током последње деценије замрле, одлучили смо да оснујемо ново Друштво са новим односом према музејима и према јавности.