Контакт

МУЗЕЈСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ

Адреса друштва:
Трг Републике 1а
Београд
Србија

E – пошта: muzejskodrustvosrbije@gmail.com

ЕФГ-Еуробанк:  150-0000025016856-22

ПИБ 102548078
МБР 07071442