Структура МДС-а

ОРГАНИ И ТЕЛА ДРУШТВАПРЕДСЕДНИЦИ СЕКЦИЈА

Председник Музејског друштва Србије у периоду 2017-2020. године

person-she

Гордана Пајић

Народни музеј Ваљево

23bobita@gmail.com

Чланови Извршног одбора МДС у периоду 2017-2020. године

person-she

Марина Влаисављевић,

благајник Друштва

Народни музеј
у Нишу

person-she

Др Душица Бојић

Историјски музеј Србије,
Београд

person-she

Мр Лидија Мустеданагић

Музеј Војводине Нови Сад

lidija.mustedanagic@muzejvojvodine.org.rs

]

person-she

Мр Александра Савић

Природњачки музеј у Београду

 

 

person-she

Снежана Шапоњић Ашанин,

секретар Друштва

Народни музеј,
Чачак

Чедомир Јаничић

Градски музеј
Сомбор

Чланови Надзорног одбора у периоду 2017-2020. године

person-she

Анђелија Радовић

Војни музеј,
Београд

E – mail

person-she

Ивана Ћирјаковић

Народни музеј,
Чачак

E – mail

person-she

Душко Грбовић, председник

Завичајни музеј,
Јагодина

E – mail

Чланови Суда части у периоду 2017-2020. године

person-she

Веселинка Кастратовић, председница

Музеј историје Југославије,

Београд

E – mail

person-she

Емила Петровић,

Музеј Краине
Неготин

E – mail

person-she

Александар Марушић

Музеј рудничко таковског краја,
E – mail

Чланови Комисије за награде и признања МДС
у приоду 2017-2020. године

person-she

Мр Тијана Станковић Пештерац,

председница, Музеј Војводине

Нови Сад

tijana.pesterac@muzejvojvodine.org.rs

 

person-she

Делфина Рајић

Народни музеј,
Чачак

E – mail

person-she

Мирко Грлица

Градски музеј
Суботица

E – mail

person-she

Љиљана Трифуновић

Музеј Војводине 
Нови Сад

E – mail

person-she

Др Љубиша Васиљевић

Народни музеј,
Крушевац

E – mail

person-she

Дарко Жарић

Народни музеј
Топлице, Прокупље

E – mail

person-she

Бојана Илић

Војни музеј Београд

E – mail
 
 

 

 

1. СЕКЦИЈА БИБЛИОТЕКАРА И КЊИЖНИЧАРА

(конституисана 14. априла 2004. године)

person-she

Бојана Петраш

Народни музеј Зрењанин

E – mail

2. СЕКЦИЈА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ И МАРКЕТИНГ

(ПРИМА) (конституисана 10. јуна 2004. године)

person-he

Др Љубиша Васиљевић

Народни музеј
Крушевац

E – mail

3. СЕКЦИЈА ИСТОРИЧАРА

(конституисана 11. марта 2005. године)

person-she

Дарко Жарић

Народни музеј Топлице
Прокупље

E – mail

4. ЕТНОЛОШКА СЕКЦИЈА

(конституисана 23. априла 2005. године)

person-she

Ивана Јовановић Гудурић

Музеј града
Новог Сада

E – mail

5. СЕКЦИЈА ИСТОРИЧАРА УМЕТНОСТИ

(конституисана 18. маја 2009. године)

person-she

др Драгана Ковачић, Народни музеј у Београду

E – mail