Структура МДС-а

ОРГАНИ И ТЕЛА ДРУШТВАПРЕДСЕДНИЦИ СЕКЦИЈА

Председник Музејског друштва Србије у периоду 2014-2017. године

person-he

др Драго Његован

Музеј Војводине
Нови Сад

E – mail

Чланови Извршног одбора МДС у периоду 2014-2017. године

person-she

Марина Влаисављевић

Народни музеј
у Нишу

person-she

др Душица Бојић

Историјски музеј Србије,
Београд

person-she

Марија Јеринић

Народни музеј
у Београду

person-she

Ана Милошевић

Народни музеј
у Смедеревској Паланци

 

person-she

Бранка Лугоња

Музеј Војводне,
Нови Сад

Чедомир Јаничић

Градски музеј
Сомбор

Чланови Надзорног одбора у периоду 2014-2017. године

person-she

Анђелија Радовић

председница, Војни музеј,
Београд

E – mail

person-she

Оливера Насић

Музеј савремене уметности,
Београд

E – mail

person-she

Вијерочка Шипка

Музеј Војводине,
Нови Сад

E – mail

Чланови Суда части у периоду 2014-2017. године

person-she

Веселинка Кастратовић

председница, Музеј историје
Југославије, Београд

E – mail

person-she

Марија Стошић

Музеј града
Београда

E – mail

person-she

Гордана Пајић

Народни музеј,
Ваљево

E – mail

Чланови Комисије за награде и признања МДС
у приоду 2014-2017. године

person-she

Александра Савић

председница, Природњачки
музеј, Београд

E – mail

person-she

Делфина Рајић

Народни музеј,
Чачак

E – mail

person-she

Викторија Узелац

Градски музеј
Сомбор

E – mail

person-she

Светлана Миленковић

Народни музеј
у Београду

E – mail

person-she

Снежана Томић Јоковић

Музеј Старо село,
Сирогојно

E – mail

person-she

Јулка Кузмановић Цветковић

Народни музеј
Топлице, Прокупље

E – mail

person-she

Ивана Јовановић

Музеј маргиналне
и наивне уметности, Јагодина

E – mail
 
 

 

1. ПРИРОДЊАЧКА СЕКЦИЈА

(конституисана 15. марта 2004. године)

person-she

Дубравка Мићковић

Природњачки музеј
Београд

E – mail

2. СЕКЦИЈА БИБЛИОТЕКАРА И КЊИЖНИЧАРА

(конституисана 14. априла 2004. године)

person-she

Оливера Настић

Музеј савремене
уметности Београд

E – mail

3. СЕКЦИЈА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ И МАРКЕТИНГ

(ПРИМА) (конституисана 10. јуна 2004. године)

person-he

Љубиша Васиљевић

Народни музеј
Крушевац

E – mail

4. СЕКЦИЈА ИСТОРИЧАРА

(конституисана 11. марта 2005. године)

person-she

Анђелија Радовић

Војни музеј
Београд

E – mail

5. ЕТНОЛОШКА СЕКЦИЈА

(конституисана 23. априла 2005. године)

person-she

Ивана Јовановић Гудурић

Музеј града
Новог Сада

E – mail

6. СЕКЦИЈА АРХЕОЛОГА

(конституисана 18. маја 2009. године)

person-he

Ненад Радојчић

Народни музеј
Београд

E – mail

7. СЕКЦИЈА ИСТОРИЧАРА УМЕТНОСТИ

(конституисана 18. маја 2009. године)

person-she

Милена Врбашки

E – mail