Чланови статусне комисије

1.    Бранислава Јордановић, музејски саветник у пензији, Београд– председник Комисије
jordanovicbrana@gmail.com,    063 86 75 856

2.    Јелена Дергенц, виша кустоскиња Народног музеја у Београду
jelenadergenc@yahoo.com

3.    Снежана Томић, музејски саветник, Музеј „Старо село Сирогојно”
snezana.tomic@sirogojno.rs, snezana.sirogojno@gmail.com

4.    Др Драго Његован, директор Музеја Војводине
direktor@muzejvojvodine.org.rs

5.    Марин Бугар, Народни музеј Крушевац
marinbugar@gmail.com