AKREDITOVANI SEMINAR ZA BIBLIOTEKARE I KNJIŽNIČARE

biblio3

Članovi Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara MDS prisustvovali su akreditovanom seminaru „Demokratizacija digitalizacije u bibliotekama“ 26. novembra 2019. godine u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu. Seminar su održale koleginice iz Univerzitetske biblioteke Nataša Dakić, Aleksandra Trtovac i Jelena Andonovski. Polaznici kursa imali su mogućnost da se detaljno upoznaju sa novim besplatnim alatima za skeniranje i transkripciju rukopisnog materijala, koji omogućavaju stvaranje automatskih transkripta i pretragu punog teksta putem novih tehnologija. Nakon teorijskog i praktičnog dela, svi učesnici su dobili sertifikat o pohađanju kursa i što je najvažnije obučeni su da upotrebljavaju u svakodnevnom poslovanju svojih biblioteka aplikacije i platforme koje su predstavljene –aplikacija DocScan, prenosni uređaj ScanTent i platforma Transkribus.

BIBLIO1