СВЕСКА БР. 3
ЕТНОЛОШКА МУЗЕЈСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У СРБИЈИ НА ПОЧЕТКУ ТРЕЋЕГ МИЛЕНИЈУМА – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Зборник радова са стручног скупа Секције етнолога МДС о музејској документацији одржан 31. маја – 1. јуна 2006. године у Народном музеју у Чачку

Издавач:
Народни музеј Чачак

Уредник
Делфина Рајић
Чачак 2006.

1 – ТЕОРИЈСКИ ОКВИРИ И САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У МУЗЕЈСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

2 – ДОКУМЕНТОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ И НЕМАТЕРИЈАЛНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

3 – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЕТНОГРАФСКЕ МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ БАШТИНЕ

4 – ЗАКЉУЧАК