СВЕСКА БР. 4
О РЕДЕФИНИСАЊУ ПОЈМА ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈСКОГ ПРЕДМЕТА

Зборник радова са стручног скупа Секције етнолога МДС о музејском предмету одржаног 9-10. новембра у Народном музеју у Крушевцу

Издавач
Народни музеј Крушевац

Уредник
Ема Радуловић
Крушевац 2006