СВЕСКА БР. 2
НЕГОВАЊЕ И ЗАШТИТА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ БАШТИНЕ У СРБИЈИ

Зборник радова са стручног скупа о нематеријалној баштини одржаног поводом Међународног дана музеја 8–9. маја 2004. Етнографски музеј, Београд

Издавач:
Музејско друштво Србије

Уредник
Жана Гвозденовић
Београд 2оо6.

Закључак