ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СТАТУСА САМОСТАЛНОГ СТРУЧЊАКА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Logo Muzejsko drustvo Srbije

Поштоване колегинице и колеге,

Музејско друштво Србије добило је статус Репрезентативног удружења у култури на основу Решења бр.022-05-27/2019-03 Министарства културе и информисања Републике Србије од 14. јануара 2019. године у области ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА, КОРИШЋЕЊЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА. Репрезентативност подразумева обављање поверених послова од стране Министарства културе и информисања, у смислу утврђивања статуса самосталних стручњака за наведену област као и вођења свих послова са тим у вези. Усвајањем Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (Сл. гласник РС бр. 9/2017) стекли су се услови да се отпочне са утврђивањем статуса самосталних стручњака у култури.

У складу са тим Музејско друштво Србије формирало је и Комисију за статусна питања у следећем саставу:

 – Бранислава Јордановић, музејски саветник у пензији,  председник комисије

 – Јелена Дергенц, виши кустос, Народни музеј у Београду, члан

 – Снежана Томић, музејски саветник, Музеј на отвореном ,,Страо село“ у Сирогојну, члан

– др Драго Његован, музејски саветник у пензији, члан

– Марин Бугар, виши кустос, Народни музеј у Крушевцу, члан.

Комисија за статусна питања Музејског друштва Србије обављаће свој рад на основу Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (,,Службени гласник РС“, број 9 од 10. фебруара 2017, 96 од 31. децембра 2019) и Правилника о раду Статусне комисије Музејског друштва Србије.

Музејско друштво Србије статус самосталног стручњака у култури може додељивати свим стручњацима који самостално обављају своју делатност у области прецизираним  Чланом 4. у ставу 14. ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА, КОРИШЋЕЊЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА Правилника МКИ.

Позивамо све заинтересоване који испуњавају услове за стицање тог статуса да се јаве као би се спровела процедура  за стицање звања самосталног стручњака у култури.