ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ЗА ВРХУНСКИ ДОПРИНОС НАЦИОНАЛНОЈ КУЛТУРИ ЗА ОБЛАСТ (16) ИСТРАЖИВАЊА, ЗАШТИТЕ, КОРИШЋЕЊА, ПРИКУПЉАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Logo MDS

Комисија за предлагање кандидата за доделу признања за врхунски допринос националној култури за област истраживања, заштите, коришћења, прикупљања и представљања покретног културног наслеђа објавила је јавни позив који је трајао од 10. новембра до 07. децембра 2022. године.
Репрезентативна удружења, Музејско друштво Србије и Национални комитет ICOM Србија, била су у обавези да образложене предлоге кандидата за национална признања доставе Министарству културе и информисања до 09. децембра 2022. године.
На јавни позив је одговорило укупно девет кандидата, те је Комисија на својој седници одржаној 07. децембра 2022. у Народном музеју у Београду прегледала пристиглу документацију и приступила бодовању пријава, те донела закључак о предлозима. Сви кандидати су доставили богате радне биографије и списак библиографија радова.
За доделу признања за врхунски допринос националној култури предлажу се:

  1. Јасна Јованов
  2. Драган Драшковић
  3. Радивоје Бојови

Кандидати за признање су свој вишедеценијски рад посветили музејској професији и њеном унапређивању, својим доприносом оставили су значајан траг у култури Републике Србије и створили основу на којој су своја знања градиле будуће генерације. Јасна Јованов је током свог рада обрадила, публиковала и заштитила збирке којима је руководила и програмски унапредила Спомен-збирку Павла Бељанског на чијем је челу била дуги низ година. Драган Драшковић је својим залагањем утицао на подизању стандарда у музејској делатности, а Радивоје Бојовић је вишегодишњим истраживањем и прикупљањем обогатио музејске фондове и допринео је популаризацији музеја као институције заштите.
Због тога их Комисија са задовољством предлаже за ово признање и захваљује им се за предан рад.