ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА, КОРИШЋЕЊЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

    Поштоване колегинице и колеге,           Подсећамо Вас да је 2019. године Музејско друштво Србије добило статус репрезентативног удружења у култури за област ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА, КОРИШЋЕЊЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА.
Исте године формирана је Статусна комисија :
1.Бранислава Јордановић, председник  (jordanovicbrana@gmail.com) 2. Јелена Дергенц, члан
3. Снежана Томић, члан
4. др Драго Његован, члан
5. Марин Бугар, члан
Комисија има задатак да оцени резултате рада подносилаца захтева за утврђивање статуса самосталног уметника, односно стручњака у култури и донесе Одлуку о утврђивању статуса самосталног уметника, односно стручњака у култури, сарадника у култури или извођача културних програма, као и време од када се тај статус утврђује.             

Поштовани чланови МДС молимо вас да се сви укључимо у пружању информације да  нашем Друштву сви заинтересовани  могу доставити Захтев за стицање звања самосталног стручњака у култури. Можда су неки ваши млађи сарадници заинтересовани да на овај начин остварују здравствено и пензионо осигурање, али нису довољно упознати са овом могућношћу која је предвиђена Законом о култури.

Хвала на сарадњи ИО МДС Новембар 2021.  

Прилажемо и извод из П Р А В И Л Н И К А   О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА, КАО И ПОСТУПКУ ПО ЗАХТЕВИМА ЛИЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА, КОРИШЋЕЊЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
 
1) Самостални стручњак у култури:
(1) Кустос
 кустос превентивне заштите
-објављене две монографије, књиге; реализоване две ауторске изложбе; шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа, односно пројекта;
 кустос збирке
-објављене две монографије, књиге; реализоване две ауторске изложбе; шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа, односно пројекта; обрада 600 музеалија;
 кустос за нематеријално културно наслеђе
-обрада и унос 500 података о елементима нематеријалног културног наслеђа; обрада аудуовизуеланог материјала са 200 носача; израда три филмска записа; организоване три радионице о нематеријалном културном наслеђу; објављена једна монографија, књига; реализована једна ауторска изложба; три стручна рада, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа, односно пројекта;
кустос организатор програма
-организација 12 студијских изложби; организација 60 пратећих програма – промоције, предавања, концерти, играонице, мултимедијални програми; реализовано шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа;
кустос за међумузејску и међународну сарадњу:
-покретање и организација четири међународна пројекта; размена осам музејских програма; реализовано шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа;
кустос педагог
-организација 24 семинара и радионице; организација 80 стручних вођења кроз изложбе и музејске службе; спровођење осам анкета и израда четири плана посете и реализације посета и програма музеју; реализовано шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа;
 
 кустос за издавачку делатност
– уређује четири каталога, три монографије, књиге; реализација 20 мањих пратећих информативних листова; учешће и организација 20 промоција издања; реализовано шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа.
(2) Конзерватор, рестауратор

–          реализовано два до четири већа конзерваторска захвата (комплетне конзервације, реконструкције, сложени захвати на музејском материјалу);

–      реализовано десет радова средње сложености;

–      реализовано 20 радова мање сложености;
2) самостални сарадник у култури:
(1) Документариста
 кустос документариста
– обрада и унос 500 података о музеалијама; обрада фотодокументације са 80 музејских програма; објављена једна монографија односно књига; реализована једна ауторска изложба; три стручна рада, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа, односно пројекта;
каталогизатор
-обрада и унос 1200 података о музеалијама; три стручна рада, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа, односно пројекта;
 
Фотограф
– обрада збирки 1600 фотографија; праћење 80 музејских програма; припрема материјала за штампу за две монографије, за четири каталога или осам мањих радова;
(2) Пројектант, дизајнер изложбе и дизајнер музејских издања

–          израда пројеката за 12 студијских изложби;

–          израда дизајна за 80 музејских програма;

–          гостовање шест музејских пројеката.
(3) Библиотекар

–          обрада и унос 400 података о библиотечком фонду;

–          израда три библиографије;

–          међумузејска размена са минимално 20 институција.

(4) Вебмастер

–          обрада и унос 500 података о музеалијама;

–          обрада фотодокументације са 80 музејских програма и постављање на сајт музеја;

–          израда и праћење три посебна портала везана за музејске активности и нематеријално наслеђе.