ИЗВЕШТАЈ KОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ KАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ЗА ВРХУНСKИ ДОПРИНОС НАЦИОНАЛНОЈ KУЛТУРИ ЗА ОБЛАСТ (16) ИСТРАЖИВАЊА, ЗАШТИТЕ, KОРИШЋЕЊА, ПРИKУПЉАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА ПОKРЕТНОГ KУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Logotip

Kомисија за предлагање кандидата за доделу признања за врхунски допринос националној култури за област истраживања, заштите, коришћења, прикупљања и представљања покретног културног наслеђа објавила је јавни позив који је трајао од 4. до 25. новембра 2021. године.
Репрезентативна удружења, Музејско друштво Србије и Национални комитет ICOM Србија, била су у обавези да образложене предлоге кандидата за национална признања доставе Министарству културе и информисања до 30. новембра 2021. године.
На јавни позив је одговорило укупно седморо кандидата, те је Kомисија на својој седници одржаној 26. новембра у Народном музеју у Београду прегледала пристиглу документацију и приступила бодовању пријава, и донела закључак о предлозима. Сви кандидати су доставили богате радне биографије и списак библиографија радова.
За доделу признања за врхунски допринос националној култури предлажу се:

  1. Јасна Бјеладиновић,
  2. Олга Васић,
  3. Јасна Јованов

Kандидаткиње за признање су свој целокупни рад посветиле музејској професији и њеном унапређивању, својим доприносом оставиле су значајан траг у култури Републике Србије и створиле основу на којој су своја знања градиле будуће генерације. Јасна Бјеладиновић је у вишедеценијском раду у Етнографском музеју истраживала и типолошки обрађивала народне ношње, успостављајући при том праксу која је била регионално препознатљива и цењена, Олга Васић је публиковањем резултата својих истраживања и развијањем и оснаживањем широке мреже сарадника у земљи и иностранству допринела видљивости ботаничке збирке Природњачког музеја, док је Јасна Јованов током свог рада обрадила, публиковала и заштитила збирке којима је руководила и програмски унапредила Спомен-збирку Павла Бељанског на чијем је челу била дуги низ година.
Због тога их Kомисија са задовољством предлаже за ово признање и захваљује им се за предан рад.