• Публикације
  • СВЕСКА БР. 3
    ЕТНОЛОШКА МУЗЕЈСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У СРБИЈИ НА ПОЧЕТКУ ТРЕЋЕГ МИЛЕНИЈУМА – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

    Зборник радова са стручног скупа Секције етнолога МДС о музејској документацији одржан 31. маја – 1. јуна 2006. године у Народном музеју у Чачку