Вебинар за специјалне библиотеке

            У петак, 29. маја 2020. године, одржан је бесплатан вебинар у организацији Секције музејских библиотекара и књижничара Музејског друштва Србије за библиотекаре специјалних библиотека у Србији. На вебинару је о теми  Трансформација специјалних библиотека и њихова одрживост у 21. веку говорила др Гина де Алвис, независни истраживач у библиотечко-информационој делатности из Сингапура. Уводну реч одржала је председница Секције музејских библиотекара и књижничара Бојана Петраш, која је између осталог била иницијатор и координатор овог предавања.

На вебинару су обрађиване савремене тенденције у библиотекарству, представљени модернизовани простори и услуге јавних и специјалних библиотека у свету, а истакнута је и потреба за проналажењем нових типова сарадње у оквиру установа. Такође је представљена и планирана студија, која ће бити спроведена у наредном периоду, а бавиће се тренутним стањем и околностима у којима се налазе специјалне библиотеке у Србији.

Вебинар је организован преко Zoom платформе, а учествовале су колеге из различитих типова специјалних библиотека – музејских, компанијских, институтских и др. Свим учесницима додељене су потврде о учешћу на вебинару од стране Музејског друштва Србије.