РЕДОВНА СКУПШТИНА МУЗЕЈСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

Logotip

На основу  члана 24 Статута Музејског друштва Србије и Пословника о раду Скупштине, сазивам  Редовну скупштину Музејског друштва Србије, која ће се одржати 08. априла 2022. године у Кино сали Етнографског музеја, Студенстски трг 13, Београд

11.30-12.00 h
Пријављивање учесника Скупштине

12.00–12.45
Присуствовање отварању изложбе Кад је занат био вреданауторке Лиле Дробац Крстић, добитнице награде  „Михаило Валтровић“

13-15 h

Радни део Скупштине

За Редовну скупштину предлажем следећи Дневни ред:

 1. Усвајање Дневног реда
 2. Усвајање Записника са Радне електронске скупштине од 20-25. априла 2021.године
 3. Усвајање Записника са Изборне скупштине од 15.новембра 2021. године
 4. Извештаја о раду МДС за период март 2021 – фебруар 2022.
 5. Извештај о финансијском пословању МДС за 2021. годину и доношење:

(а) Одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја за пословну 2021. годину којом се утврђује да је МДС за 2021. годину остварило Вишак прихода над расходима  у износу од 23.391,70   динара

(б) Одлуке да се остварени вишак над расходима у 2021. години у износу од23.391,70    динара неће распоређивати

 • Извештај о раду органа МДС за 2021. годину

(а) Извештај Надзорног одбора

(б) Извештај Суда части

 • Извештај Комисије за доделу награда и признања
 • Извештаји о раду секција
 • Извештај о раду Уређивачког одбора часописа Музеји
 • План рада МДС за 2022. годину
 • Избор чланова Уређивачког одбора часописа Музеји за период 2022-2024. година
 • Доношење Одлуке  о изменама и допунама Статута МДС
 •  Заузимање става у вези резултата Одлуке о додели националних признања у култури (националне пензије)
 • (а) Репрезентативни старус Друштва- како даље?

(б) фискализација-информација

(в) Кратка презентација – опрема за музеје- фирме Trevis

(г) Ваши предлози и запажања