НЕМО и МДС – сусрет у Београду

У четвртак 25. августа 2016. у просторијама Историјског музеја Србије одржао се састанак између др Драге Његована, председника Музејског друштва Србије и Јулие Пагел, генералног секретара Мреже европских музејских организација или НЕМО (Нетwорк оф Еуропеан Мусеум Органисатион),којем су присуствовалипредседник НК ИКОМ-а Славко Спасић, директорка Историјског музеја др Душица Бојићи преводилац мр Лидија Мустеданагић.

Састанак је организован на иницијативу Јулие Пагел која је желела, да као представник НЕМО-а, упозна представнике појединих музејских удружења, као и саму земљу, односно Београд, са циљем да нам предочи начине сарадње са овом невладином организацијом. По њеним речима она не може иступати у име европских музеја и музејских организација уколико не зна шта се догађа у Србији, која би у овом удружењу сасвим сигурно требало да пронађе своје место. Са друге стране исказала је спремност по питању сарадње, како у стручном, тако и у техничком смислу. С тим у вези нагласила је да се НЕМО више бави аспектима као што су односи музеја и политике, музеја и друштва, а као илустрацију предочила нам је неколико публикација које представљају рад ове асоцијације. Једна од њих је Вредности за музеје (Валуес 4 мусеумс), где се на примеру делатности бројних еврпских музеја установљују елементарне вредности везане за економију, образовање, друштво и збирке. НЕМО је посвећен стварању таквог окружења у којем музеји могу достићи свој пуни потенцијал, подједнако по питању својих збирки и њиховог друштвеног, образовног и економског утицаја. Ова организација иступа са чврстим уверењем да је од виталног значаја за музеје у будућности управо однос према ове четири стратешке области, како би музеј остао релевантан, али и постао још значајнији, чинилац друштва. Заједничка одлика која се провлачи кроз представљени пројекат је како музеји служе својим посетиоцима у појединачним случајевима, односно друштву у целини.

Јулиа Пагел је такође била упозната са радом Музејског друштва Србије, његовом структуром, бројем чланова, начинима окупљања, рада и публикација које МДС издаје, те остваривања прихода и средстава за поједине пројекте, који су базично далеко испод свих категорија у чијим се оквирима крећу друге музејске организације широм Европе.

VODIČ kroz muzeje SrbijeТакође јој је предата управо објављена публикација Водич кроз музеје Србије, која је изашла на српском језику и штампана ћириличним писмом, и представљен јој је метод њене реализације, као и кратак садражај.

На тај начин обавештена је о броју учесника – музеја, у публикацији, а њих је 140, начинима сагледавања њихове делатности, о принципу музеалности који је овде сабрао не само националне, регионалне и градске музеје, специјалистичке и корпоративне, већ и приватне, с обзиром на доступност артефаката које су у највећем броју случајева уприличили сами учесници, те и о времену настанка једне овакве публикације (једна година) и плановима о њеној даљој судбини, како у допуњеним, тако и у издањима на енглеском и другим светским језицима.

Учесници састанка очекују да ће се интензивирати сарадња између МДС и НЕМО-а у наредном периоду.

3

Посета је завршена обиласком изложбе Михајло Пупин, коју је до сада видело више од 150.000 посетилаца и која је доступна до краја године, и на овај начин упознала се са животом и делом великог научника, његовим постигнућима и на плану научног и историјског утицаја, као и са савременим музејским решењима по којима ова изложба несумњиво постаје и остаје препознатљива не само у домаћој музеолошкој пракси.