ПОЗИВ МУЗЕЈИМА ДА УЧЕСТВУЈУ У МЕЂУНАРОДНОМ ИСТРАЖИВАЊУ

cover-letter
Препознавање увећаног значаја Новог јавног менаџмента и улоге културе у маркетингу, навело је Тесу Грифиоен (Tessa Griffioen) на корак да истражи културне разлике на пољу музејског маркетинга.
У њеној студији ће истраживати различите музејске оријентације и њихов ефект на музејске перформансе. Уобличавајући важне разлике у националним културама, она ће понудити музејским менаџерима широм света дубље знање и експертизу на пољу музејског маркетинга. Из тог разлога окренула се и Србији као земљи која би могла наћи место у њеним истраживањима и обратила се МДС са циљем да проследи њену молбу упућену свим музејима, како би се укључили у то истраживање, крунисано резултатима које ће имати прилике да добију и прочитају. Потребно је попунити упитник, питања су на енглеском језику, а попуњавање не траје дуже од пет минута. Овде је линк за упитник као и њена пропратна писма која објашњавају значај и домет њеног истраживања:https://nlpsych.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6sQZM2a0JqdEsTz