ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МУЗЕЈСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ за период март 2019 – март 2020.

    Активност Музејског друштва Србије (у даљем тексту МДС-Друштва) у 2019. години чине обједињене активности ИО, председнице, али и свих органа и тела МДС. ИО и председница Музејског друштва Србије координирали су са осталим сарадницима у реализацији планираних послова за  2019. годину и радило се у складу са Статутом МДС и Пословником о раду ИО. 

Чланови ИО су редовно били у контакту и обављали консултације о свим активностима у оквиру Друштва, а ставови су се заузимали одлуком већине. ИО за период за који се овај Извештај односи одржао је 6 седница  од којих су две биле са физичким присуством ( осма седница одржана  05. априла 2019. у Историјском музеју у Београду, као и једанаеста одржана 17. јануара 2020.) а четири су биле електронске (шеста одржана 24. јануара, седма одржана 21. фебруара, девета одржана 30. маја и десета одржана 10-11. септембра и била је „отворена“ све до окончања послова предвиђених пројектом за 2019. годину).

ИО је своје састанке и повремене консултације његових чланова прилагођавао редовним планираним активностима Друштва и пословима везаним за реализацију два пројекта која су финансирана средствима Министарства културе.

Скупштина

У складу са Статутом МДС одржане су две Скупштине 

1) Редовна мартовска Скупштина одржана је 20. марта 2019. године у Кино-сали Етнографског музеја у Београду. Скупштини је присуствовало 82 члана МДС и било је једно  овшашћење. На Скупштини је прочитан и усвојен Записник са мартовске Скупштине 2018, поднети су извештаји за претходну годину, као и План рада МДС за 2019. годину . На Скупштини је изабран нови седмочлани Уређивачки одбор часописа Музеји 6. Посебну пажњу привукао је Извештај Суда части. Записник је водила секретар МДС Снежана Шапоњић Ашанин.

2)  Организовање свечане Скупштине подразумевало је одређивање места и датума организовања, припрему материјала и оглашавање. Организовањем Свечане Скупштине ИО се бавио на 8. седници. Припрема саме Скупштине и додела награде Михаило Валтровић подразумевала је контакте између председнице Комисије и председнице Друштва и договоре у вези набавке и плаћања Диплома, Плакета са кутијама  и гравирања плакета. У овом послу су остали стари сарадници МДС Атеље Ивковић из Новог Сада и Ливница Кузман из Смедерева. Набављен је неопходан број Диплома, Плакета и кутија.Овај посао је обављен уз помоћ средстава која су обезбеђена средствима Министарства културе, а у оквиру пројекта Унапређење рада Музејског друштва Србије и његових секција. У  организацији ове Скупштине  учешће је узео и музеј домаћин, односно Народни музеј у Чачку који се ангажовао око обезбеђивања простора за рад Скупштине и ручка за све учеснике. Радни део Скупштине организован је у Свечаној сали Хотела Београд. Присутне су поздравиле директор Народног музеја Чачак Делфина Рајић и председница МДС. Скупштини је присуствовало 67 чланова МДС. Свечана Скупштина је имала краћи радни део, а који се односио на обавезе у вези поверених послова МДС. Након радног дела уследио је свечани део Скупштине на којем је уручена награда Михаило Валтровић за 2018. годину:

у категорији истакнутом појединцу за укупан допринос (животно дело) награда је додељена Анђелији Радовић, музејском саветнику из Војног музеја у београду  (у пензији од новембра 2018. године),

у категорији музеј (музејској установи) за изузетне резултате постигнуте у 2018. години награда је додељена Народном музеју у Лесковцу,

у категорији појединцу или ауторском тиму за изузетне резултате у 2018. години, награда је додељена ауторском тиму: др Драго Његован, Зоран Вељановић и Јелена Добровић Бојановић за пројекат Музеј присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918. 

После уручења награда, давања изјава за медије, присутни су посетили локалитет Римске терме и присуствовали заједничком ручку. Краћи извештај о Свечаној Скупштини постављен је на сајт и face book профил Друштва.

Издавачка делатност

1) У оквиру организације Свечане Скупштине изашао је из штампе и Билтен број 11 у којем су сабрани извештаји о раду Друштва у периоду март 2018- март 2019. година. Штампање билтена је реализовано средствима Министарства културе која су обезбеђена на Конкурсу за суфинансирање у области музејског наслеђа, а према пројекту Унапређење рада Музејског друштва Србије и његових секција. Припрема Билтена број 11 подразумевала је прикупљање и уређивање чланака – извештаја, контакте са штампаријом и праћење штампе на чему је била ангажована секретар МДС Снежана Шапоњић Ашанин, док је члан ИО мр Лидија Мустеданагић урадила лекторисање текстова, а колегиница Ивана Ћирјковић коректуру.  Билтен је штампан на 68 страна у тиражу од 200 примерака у штампарији „Мајсторовић“ Чачак.

2) У 2019. години приступило се припреми и издаваљу часописа Музеји 6. Ова активност је била поверена Уређивачком одбору који је 04. јула 2019. објавио  позив за слање радова. Позив је објављен на сајту Музејског друштва Србије, послат на мејлове чланова секција и преко музејске мреже. Позив је био отворен два ипо месеца и би је обновљен. На позив је приспело 11 чланака и 5 приказа. Радови су достављени рецензентима, а затим лектору, а резимеи су преведени на енглески. Два чланка нису добила позитивно мишљење. Након тога се приступило техничкој припреми часописа. Било је неопходно у складу са законом узети и телефонске понуде за послове припреме-дизајна и штампе. Чланови ИО МДС су у складу са чланом 39 став 2 Закона о јавним набавкама изабрали понуђача, сачинили Записник, а потом и сколпили уговоре о сарадњи (Записник бр. 81-29.11.2019. за послове припреме и дизајна и Записник бр. 82-29.11.2019. за послове штампе часописа Музеји 6) . Склопљена су и два Уговора са фирмом „Атеље Јуреш„ из Чачка (бр.83-02.12.2019. за послове припреме и дизајна  и бр. 93-02.12.2029. за послове штампе часописа Музеји 6). За потребе часописа  урађен је ЦИП- запис и УДК бројеви за девет чланака и овај посао је плаћен из сопствених прихода Друштва. ПДФ верзија часописа Музеји 6 је постављена на сајт МДС.

Издавање новог броја часописа Музеји реализовано је средствима Министарства културе која су обезбеђена на Конкурсу за суфинансирање у области музејског наслеђа, а према пројекту Унапређење рада Музејског друштва Србије и његових секција.

Активности секција

 Сарадња ИО са секцијама МДС један је од приоритетних послова. Те активности планиране су Планом рада за  2019. годину, а преточене су у заједнички пројекат Унапређење рада Музејског друштва Србије и његових секција. У оквиру овог пројекта своје активности су планирале: секција библиотекара, секција историчара уметности и секција музејских педагога. Етнолошка секција је своје активности планирала посебним пројектом. 

1) Секcија музејских библиотекара и књижничара организовала је акредитовани семинар везан за струку, ради добијања неопходних бодова прописаних Законом о библиотечко-информационој делатности. Семинар „Демократизација дигитализације у библиотекама“  организован је 26. новембра 2019. године у електронској учионици Универзитетске библиотеке  „Светозар Марковић“ у Београду. Секција је организовала и предавање „Европеана: европске интеграције у области дигитализације културног наслеђа“. Предавање је одржано у простору Музеја примењене уметности у Београду. За ове активности према пројекту су планирана и исплаћена два ауторска хонорара. 

2) Секција историчара уметности одржала je стручнi скуп „Бити кустос. Искуства из савремене музејске праксе“. Скуп је одржан 09. децембра 2019. у Атријуму Народног музеја у Београду и присуствовало је 30 кустоса из различитих музеја. На скупу је изложено пет реферата. Најава скупа, али и извештај о њему објављен је на сајту МДС. За потребе скупа штампан је скроман пропагандни материја и приређен кетеринг. За ове активности према пројекту планирани су и исплаћени ауторски хонорари предавачима и два путна налога.

3) Секција музејских педагога је одржала Другу конференцију музејских педагога у Народном музеју у Нишу 16-17.12.2019. Тема Конференције је била: Музејски програми за децу- учење и/или забава. На Конференцији је излагање имало 30 учесника из Србије, Словеније и Хрватске.

Најава Конференције као и њен програм објављени су на сајту МДС. За потребе конференције штампан је пропагандни материјал и приређен кетеринг.

За потребе организовања планираних програма било је неопходно потписати Уговоре о сарадњи са спољним сарадницима за штампу и кетеринг,  Уговоре о хонорарима за учеснике скупова и конференције, као и путне налоге.

4) Стручана конфенција Етнографска музеологија и примена информационих технологија, орагнизована је од стране Етнолошке секције Музејског друштва Србије. Одржана је 10. и 11. октобра 2019. године, у комлексу Фрушогорска лугарница у месту Мала Ремета. Према постављеним циљевима пројекта, рад на коференцији се одвијао у три сесије. Излагања на конференцији имало је 8 стручњака из области заштите културног наслеђа, процеса дигитализације и примене Информационих технологија.

Конфернцији је присутвовало 25 кустоса етнолога из 13 музејских институција из Србије и Републике Српске. Припремљена књига апстраката и други штампани материјал, као и агенда Конфернције.

 За потребе Конференције потписати су Уговори о сарадњи са спољним сарадницима (за штампу, смешзај и исхрану), као и путни налози за учеснике.

5) Секција музејских педагога учествовала је у програму Министарства културе Недеља стваралаца европске баштине -European Heritage Makers Week. У ове активности у првој фази је био укључен председник секције као члан жирија за одабир радова, а у другој фази су биле реализоване четири изложбе, и то у следећим музејима: Народном музеју Ниш, Народном музеју Крагујевац, Музеју града Београда и у Народном музеју Кикинда у чију реализацију су се укључили кустоси педагози из тих музеја. Министарство културе је за овај пројект определило средства у два наврата у укупном износу од 114.049,00 динара, а којима су финасирани пропагандни материјал, постери за изложбу и хонорари реализатора пројекта.

Пројектне активноти МДС

У фебруару је МДС конкурисало на два Конкурса Министарства културе са једним појединачним и једним заједничким пројектом

1) У категорији дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у 2019. Конкурисала је самостално Етнолошка секција са прокејтом Етнографска музеологија и примена информационих технологија о чему је више речено у претходном пасусу. Министарство културе је за овај пројект определило 200.000,00 динара. Извештај о овом пројекту су урадиле председница секције (наративни) и председница МДС (финансијски) и доставиле Министарству културе 25. новембра 2019.године.

2) У  категорији музејско наслеђе у 2019. години.конкурисали смо са заједничким пројектом Унапређење рада Музејског друштва Србије и његових секција који је објединио више активности. Овим Пројектом планиране су  и реализоване следеће активности: одржавање свечане Скупштине и додела награда Михаило Валтровић, акредитовани семинаре Секције библиотекара, Конференција музејских педагога ,  Семинар секције историчара уметности , Бити кустос-искуства из савремене праксе. Поред тога пројектoм је било планирано: штампање Билтена број 11, публиковање часописа Музеји 6. Пројектом је планирано и превођење текста др Драга Његована и мр Лидије Мустеданагић Водич кроз музеје Србије на енглески језик. Реч је о 240 страна, проширеног текста ( у односу на српско издање) и на тај начин је припремљен за следећу фазу, а то је штампа. Финансирање превода је обављено из два извора, и то 170 страна средствима Министарства културе и информисања, а остатак сопственим средствима, што је назначено у Пројекту приликом аплицирања. Било је неопходно у складу са законом узети и телефонске понуде за послове припреме-дизајна и штампе. Чланови ИО МДС су у складу са чланом 39 став 2 Закона о јавним набавкама изабрали понуђача, сачинили Записник (бр. 44-19.9.2019, а потом и сколпили Уговор о сарадњи (са МАРГО ИН Ваљево, бр. 47- 07.10.2019.)

Министарство културе је за овај пројект определило 625.800,00 динара. Извештај о овом пројекту су саставили председници секција (наративни) и председница МДС (наративни и финансијски) и доставили Министарству културе 27. децембра 2019. године. 

3 ) Како се овај Извештај односи за период од марта 2019- марта 2020. Напомињемо да смо у јануару 2020. године поднели конкурсну документацију на Конкурсу Министарства културе за суфинансирање у 2020. у области музејског наслеђа са два пројекта:

А) Изложба „Традиција вашара у Србији“ коју је самостално поднела Етнолошка секција МДС. Изложбом се жели  приказати вишефунциналност, шири друштвени контексти настанка, развоја и трасформације вашарских манифестација. Такође, на овај начин акцентује се дуга традиција њиховог постојања, као и широка теритојална распрострањеност. Планирана вредност пројекта је 644.000,00 и планирано је да у целости буде финансирано средствима Мимнистарства културе.

Б) Презентација музејске делатности у активностима Музејског друштва Србије, Пројектом се планирају следеће активности: 

– важна редовна активност је припрема и одржавање свечане Скупштине и додела признања (награда Михаило Валтровић

-једна од важних активности МДС је и издавачка делатност, па је овим Пројектoм планирано штампање Билтена број 12 

-публиковање часописа Музеји 7, зборника стручних текстова, на чијем одабиру ради Уређивачки одбор;

 – штампање Водича кроз музеје Србије на енглеском 

– штампање Зборника радова са Конференције музејских педагога из 2019.

Планирана вредност пројекта је 1.312.200,00 од којих је учешће сопствених средстава 6,70 процената.

Поверени послови

Како је Музејско друштво Србије први пут добило статус репрезентативног удружења у култури, уз консултације са сектором за креативне индустрије Министарства културе и информисања,  сачинили смо План рада за поверене послове. План је предвидео склапање уговора (бр. 19/17.04.2019) са адвокатом Синишом Мркаљићем из Београда, у чему нам је поменути сектор при Министарству помогао. Уговор је склопљен у априлу, а адвокат је присуствовао и 8. састанку ИО Музејског друштва Србије, где нас је упознао са суштином послова који се поверавају репрезентативним удружењима у култури (послови у области стицања звања самосталног стручњака у култури, предлагање члана за Национални савет у култури, предлагање кандидата за националну награду-пензију). Договорили смо се да уз његову помоћ урадимо ближа Упутстваза рад и донесемо Решење о формирању Статусне комисије.

ИО је консултовао чланство у складу са Статутом МДС члан 38. како би се приступило избору чланова за Статусну комисију. Скупштина (Свечана) која је одржана 17. маја 2019. године у Чачку је према члану 28 Статута, потврдила три предложена члана

  1. Бранислава Јордановић, музејски саветник у пензији, Београд
  2. Јелена Дергенц, виша кустоскиња Народног музеја у Београду
  3. Снежана Томић, музејски саветник, Музеј „Старо село Сирогојно”,

а на самој Скупштини предложени су још и др Драго Његован, директор Музеја Војводине и Марин Бугар, виши кустос Народног музеја Крушевац, што је Скупштина прихватила.

Чланови Комисије су одржали електронски конститутивни састанак 30/31. 5. 2019. на којем су изабрали Браниславу Јордановић за председницу. Друштво је добило два мејла у којима су тражене информације о условима за стицање звања самосталног стручњака у култури и дате су им основне информације. Комисија није имала потребу да се састаје.

Урађена је Одлука о именовању Статусне комисије (бр 45-19.9.2019.) и достављена је Министарству културе, члановима и њиховим установама.

У циљу побољшања и транспарентности рада МДС ажуриран је сајт www.mdsrbija.org са опредељеним средствима Министарства. На сајту Друштва истакнуте су информације о добијању репрезентативности, формирању Статусне комисије, а отворено је и посебно поље Поверени послови. Опредељеним средствима набављена је и већа количина канцеларијског материјала која се користила за коресподенцију са члановима, спољним сарадницима и Министарством. Тим средствима набављен је и преносни диск за чување података и коресподенције МДС.

Опредељеним средствима ангажована је и рачуноводствена агенција Anves 014 d.o.o. Valjevo,  са којом је склопљен Уговор бр. 20-17.4.2019. и која води све пословне књиге и сачињава финансијски извештај МДС у складу са Законом за поверене послове и друге послове МДС.

Министарство културе је определио 200.000,00 за поверене послове и од тих средстава финансирани су послови: ангажовање адвоката, рачуводствена агенција, хостинг , уређење сајта и набавка канцеларијског материјала.

Како се овај Извештај односи за период од марта 2019- марта 2020. напомињемо да је Министарству предат нови План рада за поверене послове у 2020. Министарство је донело Решење бр. 401-01-32/2020-03 за финансирање поверених послова и определило тражену суму од 189.000,00 (планирану за правне послове, послове рачуноводствене агенције, хостинг и ажурирање сајта, трошкове канцеларијског материјала, трошкове за рад Статусне комисије и задужених за рад поверених послова). У Министарству култзре је 11.фебруара 2020. потписан Уговор  и Захтев за пренос средстава.

Остали послови

1) Уређивачки одбор

На мартовској Скупштини предложени су чланови новог сазива Уређивачког одбора за часопис Музеји и њега чине: др Душица Бојић, др Љубиша Васиљевић, др Ивана Ћирић, др Ана Милошевић, Драгана Латинчић, Јелена Арсеновић и Ана Олајош. У складу са Правилником о раду УО председница МДС је заказала електронски конститутивни састанак 07. маја 2019. године на којем је за председника изабрана др Душица Бојић, а за секретара Драгана Латинчић. Активности УО су се интезивирале од јула месеца када је објављен позив за слање радова. На другом електронском састанку који је сазвала председник МДС од 2-4. октобара 2019. интезивирани су послови: одређивање рецензената,  лекторисање и коректура текстова, превод резимеа, штампање часописа Музеји 6 што је подразумевало истраживање тржишта и  прикупљање понуда. Током рада дошло је до промене у организацији УО , па је посао уредника преузео др Љубиша Васиљевић. Послови на припреми часописа су интезивирани током новембра и децембра када је часопис изашао из штампе.

2) Кооптирање чланова Суда части МДС

У периоду од Скупштине у матру месецу (20. март 2019.) Суд части је привремено кооптирао два нова члана , а према члану 42 Статута МДС, јер су колегинице Жана Гвозденовић и Светлана  Миленковић дале оставку. Кооптирани чланови су колеге: Александар Марушић из Музеја рудничко-таковског краја, Горњи Милановац и Емила Петровић, музејски саветник из Музеја Краине, Неготин. На Скупштини у Чачку 17.маја 2019. прихваћени су предложени чланови.

3) Сајт МДС

Већ смо поменули да смо од Министарства културе добили средства за поверене послове која смо усмерили на уређење сајта и плаћање хостиннга.То је подразумевало: исправке на сајту МДС , постављање поља поверени послови, постављање поља издања (где су постављени ПДФ формати издања МДС до којих смо могли у овом тренутку да дођемо), попуњавање поља која се односе на рад секција ( до сада су податке посллаи: Секција библиотекара, Етнолошка секција и Секција музејских педагога). 

За послове на уређењу сајта ангажована агенција за маркетинг Akter design Valјevo, која је и радила сајт МДС и са њом је склопљен Уговор о сарадњи.  Актуелне информације на сајт МДС постављао је колега Чедомир Јаничић, док је у јулу 2019. колегиница Ивана Ћирић отворила face book профил МДС.

4) Конкурс за награду Михаило Валтровић

У складу са Статутом МДС у децембру 2019. године објаљен је Конкурс за награду „Михаило Валтровић“. Конкурс је постављен на сајт МДС и преко музејске мреже на чему су били ангажовани председница Комосије за награде и признања и члан ИО Чедомир Јаничић.

5) Нацрти закона

Током пролећа и јесени чланови МДС су преко секција били обавештени о Нацрту Закона о култури и Нацрту Закона о културном наслеђу, па су могли да достављају примедбе. Није било великог интересовања да се преко струковног удружења утиче на побољшање. Примедбе су доставили само чланови Етнолошке секције. У оба случаја примедбе су прослеђене мејлом на дате контакте.

6) Национални савет за културу

На позив Српског археолошког друштва, које добило овлашћење од Министарства културе, ИО Музејског друштва Србије консултовао се о предлогу за члана Националног савета за културу- предлагање кандидата за област заштите културног наслеђа. Консултације су обављене електронским путем због веома кратке целокупне процедуре.

Узимајући у обзир високе критеријуме које подразумева избор члана Националног савета за културу, ИО Музејског друштва Србије, који има седам чланова, није могао да заузме јединстев став и предложио је следеће кандидате:

  1. Др Адам Црнобрња (којег је предложило четири члна ИО)
  2. Др Драго Његован (којег је предложило три члана ИО).

     Заједничком саставку свих репрезентативних струковних удружеља у служби заштите културног наслеђа (САД, NK ICOM, ДКС,NK ICOMOS) присуствовале су председница МДС и чланови ИО Александра Савић и Снежана Шапоњић Ашанин. На састанку је донета одлука да се предложи један кандидат у Национални савет за културу и то др Адам Црнобрња, јер други кандидат др Драго Његован је именовано лице (директор Музеја Војводине у Новом Саду) и не испуњава услов да може бити изабрано у Савет.

7) НАТ

У октобру смо добили допис  од Националног акредитационог тела  (НАТ) да им дотавимо предлоге за чланове. Ово тело је формирано у складу са Законом о високом образоваљу, са задатком да обавља послове акредитације, проверава квалитет високошколских установа, вреднује студенски програм и обезбеђује висок  квалитет у високом образовању РС. По први пут се обраћају струковним удружењима да дају своје представнике. У ово тело ИО је предложио: др Драгану Ковачић, др Ивану Ћирић, др Милоша Матића, МА Оливеру Настић и МА Александру Савић. Списак је достављен Националном телу за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (52-04.11.2019.)

8) Друшто је за потреббе поверених послова сачинило Уговор о сарадњи са Адвокатском канцеларијом Синише Мркаића из Београда. Раскинут је уговор о сарадњи са рачуноводственом агенцијоим Eurocomerc Niš са којом је био склопљен 2014. године . Разлози су били практичне природе због нових прописа и једноставнијег пословања и електронског потписивања (са личном картом овлашћеног лица). Већи обим посла , плаћања пореза за ауторске уговере, такође је био један иод разлога. Склопљен је нови уговор са  рачуноводственом агенцијом ANVENS 014 из Ваљева.

9) Председница Друштва је депоновала потпис за трезорски рачун. То је обављено у Трезору Стари град у Београд, општини на којеј је Друштво и регистровано. Пуштање налога за послове који су обављани у оквиру реализације два пројекта које је Министарство културе финансирало, могло је да се уради само у Београду. Ова околност је отежавајућа за рад Друштва јер су овлашћена лица за потписивање углавном изван Београда. Општи је утисак током рада у 2019. години да је пословање све компликованије због административних прописа која се односе на буџетско пословање, а које и МДС мора да поштује.

10) Током године за рад Друштва набављена је већа количина канцеларијског материјала са позиција средстава за поверене послове, а купљен је и преносни диск Maxtor M3 1TB са исте позиције. На овај начин ће се свеукупна преписка једноставније достављати новом сазиву ИО.

11) У Деловоднику је за 2019. годину заведено 102 документа.

Чланство

Током 2019. индивиндуална чланарина је плаћена за 140 чланова, а институционална за 21 установу, а на крају године смо се захвалили свим институциналним члановима и поставили информацију на сајту МДС. Индивидуална чланарина је у односу на 2018. порасла за 33%.

Чланству смо прослеђивали све битне информавције путем мејлова, позиве за Скупштину и апеловали да чланарину уплате преко банке јер је то практичније за вођење евиденције.

Као и претходних година велику подршку су нам дали Народни музеј у Београду, Етнографски музеј у Београду, Историјски музеј Србије који су нам уступали своје просторије за активности Друштва. 

Закључак

Током 2019. године Музејско друштво Србије је у већој мери било финансирано средствима Министарства културе и информисања РС према пројектима у укупном износу од 1.204.800,00. Сопствена средства, чији је прилив био нешто већи него у 2018. години, трошена су рационално (поштанске трошкове, оверу докумената, три аутобуске карте на релацији Ваљево- Београд, ЦИП запис за часопис Музеји 6, УДК бројеви за часопис Музеји 6, превод дела текста Водич кроз музеје Србије) а све ово ће бити видљиво у Извештају Надзорног одбора.

Музејско друштво Србије је било отворено за предлоге свих наших чланова а у циљу јачања рада Друштва што подразумева сарадњу музејских стручњака и институција, успостављање размена знања и сарадњу на заједничким пројектима, али и сарадњу са другим институцијама, удружењима и Министартвом.

Ваљево фебруар 2020. г.                                                                                   председница МДС
Гордана Пајић