СВЕЧАНА СКУПШТИНА У НОВОМ САДУ 18. МАЈА

muzej_vojvodine

Обавештавамо све чланове Музејског друштва Србије, како индивидулане тако и колективне, као и све музеалце и музеје у Србији, да ће се свечана седница Скупштине Музејског друштва Србије, на Међународни дан музеја, одржати 18. маја 2017. године у Новом Саду, у Музеју Војводине. У Музеју Војводине ће се доделити награде “Михаило Валторвић“. Позивамо све чланове да узму активно учешће у овој националној музејској манифестацији.

Музеј Војводине се прихватио домаћинских обавеза због тога што 2017. године обележава више значајних годишњица из српске музеологије. Пре свега: 170 година од формирања Војвођанског музеја, преузимањем музејских збирки, од Музеја Матице српске, који је отворен за јавност 1933. те 15 година од интеграције Војвођанског музеја и Историјског музеја Војводине.

Музејско друштво Србије очекује од свих музејских професионалаца да буду чланови МДС, доринесу његовом раду и изборе се за репрезентативност нашег друштва у области заштите покретне културне баштине Србије, поштујући Етички кодекс за музеје ICOM

Добродошли у Нови Сад.

Председник МДС

др Драго Његован