ДОСТУПНА ПУБЛИКАЦИЈА О НАГРАДИ МИХАИЛО ВАЛТРОВИЋ

Музејско друштво Србије је 2016. године објавило публикацију „Награда „Михаило Валтровић“ Музејског друштва Србије 2001-2015″. 
У оквиру публикације представљен је текст о животу и раду Михаила Валтровића, Правилник о додељивању Награде, Пословник о раду Комисије за доделу награда и признања, извод из важећег Статута МДС који се односи на доделу Награде, текст Конкурса, као и сви добитници ове престижне награде која је додељена у периоду 2001-2015. године. У оквиру публикације коришћена је документација МДС – извештаји Комисије за доделу награда, фотографије из Архиве МДС, као и приватне фотографије добитника.
Публикацију је приредила Александра Савић, виши кустос Природњачког музеја и председник Комисије за доделу награда и признања у периоду 2015-2017, а рецензенти су др Драго Његован, председник МДС, директор Музеја Војводине и др Душица Бојић, члан ИО МДС, директор Историјског музеја Србије.
Електронску верзију публикације можете да преузмете са линка

https://www.scribd.com/document/344966834/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5-2001-2015

Захваљујемо се свим музејским колегама који су допринели у прибављању обимне документације, корисним сугестијама и примедбама а посебну захвалност изражавамо Жани Гвозденовић, музејској саветници Музеја савремене уметности у Београду.