СКУПШТИНА МДС 19. МАРТА У БЕОГРАДУ

Позив на Годишњу Скупштину Музејског друштва Србије

На основу члана 24 Статута Музејског друштва Србије (МДС) и Пословника о раду Скупштине МДС сазивам редовну Годишњу Скупштину МДС, која ће се одржати 19. марта 2018. године у кино сали Етнографског музеја у Београду (Студентски трг 13) са почетком у 12 часова

За Годишњу Скупштину МДС предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са Изборне Скупштине МДС, одржане 04. 12.2017.

2. План рада МДС у 2018. години

3. Извештаји о раду органа и тела за 2017. годину

4. Чланарина

5. Разно

 

У Ваљеву 19.02.2018.

Председница МДС

Гордана Пајић