Секција музејских библиотекара и књижничара МДС

У среду, 2. новембра 2022. године, у Специјалној библиотеци Етнографског музеја у Београду одржан је акредитован стручни семинар „Библиотеке које људи желе : design thinking методологија” за чланове Секције музејских библитекара и књижничара МДС. Предавање и радионицу одржала је Милица Матијевић, дипломирани библиотекар саветник у библиотеци “Димитрије Туцовић“ у Лазаревцу.

Поред размене искустава у разговору са другим колегама из специјалних музејских библиотека, учесници семинара упознали су се са другачијим методама и новим алатима које могу употребити за решавање пројектних, али и свакодневних изазова у пословању. Употребом ових вештина и оваквог приступа у раду полазницима је доступан алат који ће им помоћи у побољшању постојећих, али и стварању нових услуга за кориснике, а омогућиће им да суштински измене досадашњи начин на који раде унутар својих организација и тимова.

Сви полазници семинара прошли су кроз теоријски и практични део радионице, а по завршетку су додељене потврде о завршеном акредитованом програму.