IN MEMORIAM – Dragoljub Drago Kuprešanin

1952-2022

Dragoljub Drago Kuprešanin, istoričar, muzejski savetnik, rođen je u Negotinu 1952. godine. Filozofski fakultet, grupa za istoriju, završio je u Beogradu.  Od 1978. godine radio  je u Muzeju revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije u Beogradu  gde se u početku bavio savremenom istorijiom, a kasnije, sve do odlaska u penziju bavio se istorijom Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije.  Od 1996. godine je u Muzeju istorije Jugoslavije (sada Muzej Jugoslavije).  Rukovodio je Zbirkom fotografija-fototekom  koja ima oko 50000 inventarnih jedinica i Zbirkom oružja i vojne opreme.

Radio je na više desetina projekata ali svakako treba izdvojiti rad na stalnoj postavci MRNNJ i jugoslovenskoj izložbi u paviljonu 17 u Državnom muzeju Aušvic-Birkenau.  Zapažene su bile njegove izložbe Umetnost kao otpor fašizmu(2015), Beograd slobodan grad (2014), Lovačko oružje Josipa Broza Tita (2008), Španija 1936-1939 (2006).

Kolega Drago Kuprešanin je bio aktivan u strukovnim udruženjima: MDS, NK ICOM Srbije i Društvo istoričara Srbije.  U MDS bio je aktivan i pre, a naročito posle reaktiviranja Društva od 2002. godine.  Bio je član Komisije za nagradu MDS (2009/2010) i predsednik  Sekcije istoričara (2011/2013). Učestvovao je na skupovima koje je organizovalo Muzejsko društvo, a neki od njegovih radova su piblikovani u izdanjima MDS.

Kolega Drago Kuprešanin bio je dobar istoričar i vrstan poznavalac  muzejske prakse uvek spreman da pomogne kolegama ili da bude deo tima.  Bio je principijalan, pošten i dobar čovek.