Позив за слање предлога за избор председника, органа и тела Музејског друштва Србије

Logo Muzejsko drustvo Srbije

Бр.43/29.9.2021.
У складу са Статутом Музејског друштва Србије, изборним процесом који се обавља сваке три године и Одлуком бр. 41/28.9.2021, упућујемо
П О З И В
за слање предлога за избор председника, органа и тела Музејског друштва Србије

Поштовани чланови,
Музејско друштво Србије је редовне изборе требало да одржи у децембру 2020. године, али су они одложени због епидемиолошких разлога. Планирамо да Изборну скупштину организујемо у новембру текуће 2021. године на којој ћемо изабрати:

 • Председника / председницу МДС
 • Чланове Извршног одбора
 • Чланове Надзорног одбора
 • Чланове Суда части
 • Чланове Комисије за награде и признања
  Молимо вас да до 18. октобра 2021. године доставите предлоге кандидата који се бирају. Уз предлог је неопходно доставити и краћу радну биографију предложеног. Предлоге доставите Радном телу за припрему избора МДС 1 на мејл адресу:
  muzejskodrustvoizbori@gmail.com
  1 Радно тело чине: др Љубиша Васиљевић, Ивана Арађан и Наталија Марковић
  О свим даљим активностима на припреми Изборне скупштине МДС бићете редовно обавештени путем сајта mdsrbija.org, facebook профила и ваших имејл адреса.
 • Поштовани чланови МДС, искрено се надам да ћете искористити ваше право да бирате
  и будете бирани .
  Срдачан поздрав и добро здравље
  Ваљево 29.9.2021. Гордана Пајић
  Председница МДС