ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА ЗА ЧАСОПИС МУЗЕЈИ 9

Logotip

Поштоване колегинице и колеге,

Музејско друштво Србије припрема издавање новог, деветог броја часописа Музеји.

Позивамо вас да узмете учешће и пошаљете рад:

– са темом из актуелне музејске теорије и праксе,

– о проблемима у заштити покретног наслеђа,

– о истраживањима, заштити и презентацији нематеријалног културног наслеђа.

Рок за предају текстова је 1. август 2022. године.

Саставни део позива је и Упутство за ауторе којим су предвиђена правила за припрему и достављање радова.

Срдачан поздрав,

Драгана Латинчић, секретар Уређивачког одбора часописа Музеји

Конак кнегиње Љубице

Кнеза Симе Марковића 8

11000 Београд 

+381 60 500 51 36, +381 11 263 82 64

dragana.latincic@mgb.org.rs

Београд , 04.  мај 2022.