ОДРЖАНА СКУПШТИНА МДС

foto

У петак 8. априла 2022. године одржана је Редовна скупштина Музејског друштва Србије. Након две године спречености да Скупштину организујемо са физичким присуством, ове године нас је угостио Етнографски музеј у Београду. Скупштини је присуствовало преко 80 чланова МДС и председник НК ИКОМ Србија.

foto

На Скупштини је поднет Извештаји о раду МДС, али и његових органа и тела, финансијски извештај, извештај о раду секција, а  изабран је и нови Уређивачки одбор часописа Музеји. Разговарало се и о актуелним питањима, па се Скупштина усагласила да се ради на изменама и допунама Статута МДС.

Пре почетка рада Скупштине чланови Друштва су присуствовали отварању изложбе Када је занат био златан ауторке Лиле Дробац Крстић (Народни музеј Аранђеловац) добитнице награде „Михаило Валтровић“

Сусрет са члановима Друштва била је прилика да се члановима доставе нове чланске картице.

На крају радног дела одржана је презентација производа за опремање музејских депоа коју је припремила фирма Trevis.

foto

ИО МДС се захваљује свим колегиницама и колегама који су ускладили своје обавезе да би присуствовали  Скупштини. Захваљујемо се и Етнографском музеју у Београду који нам је уступио простор за рад Скупштине и дружење музеалаца.