ОДРЖАНА РЕДОВНА СКУПШТИНА МДС

Редовна Скупштина МДС одржана је 20. марта 2019. у Кино сали Етнографског музеја у Београду, а Скупштини је присуствовало 82 члана.

ИО МДС се захваљује свим колегама (појединцима и представницима музеја) у на учешћу у раду Скупштине и Етнографском музеју на уступању простора.

Записник о раду Скупштине као и Извештај о раду Друштва и његових органа и тела, биће објављени у Билтену 11 (мај 2019).

Свим колегама и институцијама који су уплатили чланарину за 2019. годину најљубазније захваљујемо.

ИО МДС