Објављен конкурс за додељивање награде МИХАИЛО ВАЛТРОВИЋ у 2016. -тој години

МУЗЕЈСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДЕ „МИХАИЛО ВАЛТРОВИЋ“ У 2016. ГОДИНИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2015.

Награда „Михаило Валтровић“ додељује се: музејским радницима за животно дело, музејима и музејским установама за посебни допринос унапређивању и развијању музејске делатности, као и појединцима или ауторском тиму за запажене резултате у стручном раду током једне календарске године.

Награда се додељује у спомен на Михаила Валтровића (1839-1915.), археолога, архитекте и историчара уметности, члана Српске краљевске академије, професора Велике школе, управника Народног музеја и оснивача Српског археолошког друштва, као и првог српског музеолога који је поставио темеље систематском сакупљању споменика културе на територији Србије.

ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА И БРОЈ НАГРАДА

Према Правилнику о додељивању награде Михаило Валтровић, Музејско друштво Србије додељује укупно три (3) награде еx аеqуо за 2015. годину и то:

1) Истакнутом појединцу

за укупан допринос (животно дело) на унапређивању и развијању музејске делатности, односно музеографије и музеологије, као и заштити музејских предмета од изузетног уметничког, историјског, научног или културног значаја.

Кандидат треба да испуњава следеће критеријуме:

 • да се музејском праксом бави довољно дуго, да његов укупни допринос може да буде објективно оцењен и да је могао да оствари утицај на унапређење заштите културних добара;
 • да је остварио изузетне, разноврсне и значајне појединачне резултате у музејској делатности;
 • да ужива углед међу запосленима у музејима (музејским установама) и да је признати стручњак у својој специјалној области;
 • да је његово дело изложено суду јавности.
 • Предлог треба да садржи:
  • биографију;
  • библиографију научних и стручних радова и публикација;
  • образложење и оцену резултата;
  • закључак и предлог Награде;
  • пратећу документацију (каталоге изложби или збирке, монографије, књиге, ЦД, рецензије, приказе и сл.).

2) Музеју (музејској установи)

за изузетне резултате у стручном раду постигнуте током периода јануар-децембар 2015. који по стручном и научном значају представљају истакнути допринос развоју културе Србије.

Кандидовани музеј (музејска установа) треба да испуњава следеће критеријуме:

 • да се резултати у временском периоду дефинисаним овим конкурсом истичу у поређењу са резулатима других музеја;
 • да су такви резултати остварени добром организацијом колектива;
 • да су резултати изложени суду јавности.

Предлог треба да садржи:

 • образложење и оцену резултата;
 • закључак и предлог Награде;
 • пратећу документацију (каталог изложбе или збирке, монографија, књига, ЦД, рецензије, прикази и сл.).

3) Појединцу или ауторском тиму

за изузетне резултате у стручном раду постигнуте током периода јануар-децембар 2015. који по стручном и научном значају представљају истакнути допринос развоју културе Србије.

Кандидат/ кандидати треба да испуњава/испуњавају следеће критеријуме:

 • да се резултати у наградном периоду истичу у поређењу са резулатима других запослених у музејима (музејским установама);
 • да су такви резултати остварени личним трудом, знањем, познавањем вештина, имагинацијом и талентом;
 • да су резултати изложени суду јавности.

Предлог треба да садржи:

 • образложење и оцену резултата;
 • закључак и предлог Награде;
 • пратећу документацију (каталог изложбе или збирке, монографија, књига, ЦД, рецензије, прикази и сл.).

Предлоге за све три награде могу подносити музеји (музејске установе), групе музејских радника и/или појединци.

Право да конкуришу за Награду, поред индивидуалних и институционалних чланова МДС-а, имају и музеји и музејски радници који нису чланови ове организације.

Предлози са комплетном документацијом подносе се Комисији од 1. јануара до 31. марта 2016. године.

Предлози у искључиво писаној форми са пратећом документацијом у затвореном коверту подносе се Комисији на адресу:

Комисији за доделу признања и награда Музејског друштва Србије, (Александри Савић),
Природњачки музеј, Његошева 51, 11000 Београд.

Александра Савић
Председница Комисије за доделу награда и признања МДС
Природњачки музеј
Његошева 51
11000 Београд