Обавештење о одобрених пројектима

Обавештавамо све чланове, заинтересоване колеге и сараднике Музејског друштва Србије да су, по недавно донетом Решењу о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у области заштите, очувања и презентације музејског наслеђа Министарства културе и информисања Републике Србије, Друштву одобрена средства у износу од 736.575,00 динара за три пројекта:

  1. Формирање етнографских збирки и поставки у Србији-нови погледи, стручни скуп поводом обележавања 150 година од рођења Јована Цвијића,
  2. Водич кроз музеје Србије,
  3. Унапређење рада Музејског друштва Србије.

Овим пројектима и осталим планираним догађајима за текућу годину, МДС, наше национално струковно удружење музејских радника, наставља рад на остваривању мисије и циљева садржаним у нашем Статуту и Етичком кодексу ИЦОМ-а.