КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДЕ „МИХАИЛО ВАЛТРОВИЋ“ У 2023. ГОДИНИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2022.

Foto magrada MIhailo Valtrovic

Награда „Михаило Валтровић“ додељује се: музејским радницима за животно дело, музејима и музејским установама за посебни допринос унапређивању и развијању музејске делатности, као и појединцима или ауторском тиму за запажене резултате у стручном раду током једне календарске године.

Награда се додељује у спомен на Михаила Валтровића (1839–1915), археолога, архитекту и историчара уметности, члана Српске краљевске академије, професора Велике школе, управника Народног музеја и оснивача Српског археолошког друштва, као и првог српског музеолога који је поставио темеље систематском сакупљању споменика културе на територији Србије.

ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА И БРОЈ НАГРАДА

Према Правилнику о додељивању награде „Михаило Валтровић“, Музејско друштво Србије додељује укупно три (3) награде еx aеquо за 2022. годину и то:

1) Истакнутом појединцу

за укупан допринос (животно дело) на унапређивању и развијању музејске делатности, односно музеографије и музеологије, као и заштити музејских предмета од изузетног уметничког, историјског, научног или културног значаја.

Кандидат треба да испуњава следеће критеријуме:    

да се музејском праксом бави довољно дуго, да би његов укупни допринос могао да буде објективно оцењен и да је могао да оствари утицај на унапређење заштите културних добара;

да је остварио изузетне, разноврсне и значајне појединачне резултате у музејској делатности;

да ужива углед међу запосленима у музејима (музејским установама) и да је признати стручњак у својој специјалној области;

да је његово дело изложено суду јавности.

Предлог треба да садржи:

биографију;

библиографију научних и стручних радова и публикација;

образложење и оцену резултата;

закључак и предлог Награде;

пратећу документацију (каталоге изложби или збирке, монографије, књиге, ЦД, рецензије, приказe и сл.).

2) Музеју (музејској установи)

за изузетне резултате у стручном раду постигнуте током периода јануар–децембар 2022. који по стручном и научном значају представљају истакнути допринос развоју културе Србије.

Кандидовани музеј (музејска установа)треба да испуњава следеће критеријуме:

да се резултати у временском периоду дефинисаним овим конкурсом истичу у поређењу са резулатима других музеја;

да су такви резултати остварени добром организацијом колектива;

да су резултати изложени суду јавности.

Предлог треба да садржи:

образложење и оцену резултата;

закључак и предлог Награде;

пратећу документацију (каталог изложбе или збирке, монографија, књига, ЦД, рецензије, прикази и сл.).

3) Појединцу или ауторском тиму

за изузетне резултате у стручном раду постигнуте током периода јануар–децембар 2022. који по стручном и научном значају представљају истакнути допринос развоју културе Србије.

Кандидат/кандидати треба да испуњава/испуњавају следеће критеријуме:

да се резултати у наградном периоду истичу у поређењу са резултатима других запослених у музејима (музејским установама);

да су такви резултати остварени личним трудом, знањем, познавањем вештина, имагинацијом и талентом;

да су резултати изложени суду јавности.

Предлог треба да садржи:

образложење и оцену резултата;

закључак и предлог Награде;

пратећу документацију (каталог изложбе или збирке, монографија, књига, ЦД, рецензије, прикази и сл.).

Предлоге за све три награде могу подносити музеји (музејске установе), групе музејских радника и/или појединци.

Право да конкуришу за Награду, поред индивидуалних и институционалних чланова МДС-а, имају и музеји и музејски радници који нису чланови ове организације.

Предлози са комплетном документацијом подносе се Комисији од 1. јануара до 31. марта 2023. године.

Предлози у искључиво писаној форми са пратећом документацијом у затвореном коверту подносе се Комисији на адресу:

Комисији за доделу признања и награда Музејског друштва Србије, (Чарни Милинковић), Музеј Војводине, Дунавска 35, 21 000 Нови Сад.

Чарна Милинковић
Председница Комисије за доделу награда и признања МДС
Музеј Војводине,
Дунавска 35,
21 000 Нови Сад