Стручни скуп Бити кустос: приступи у излагању и презентацији збирки у светлу савремене музејске праксе

Logotip

Музејско друштво Србије Секција историчара уметности Музејског друштва Србије

Стручни скуп
Бити кустос: приступи у излагању и презентацији збирки у светлу савремене музејске праксе

Галерија Матице српске, 5. децембар 2022, Нови Сад

ПРОГРАМ
10:00 – 10:30
Регистрација
10:30 – 10:45
Отварање скупа Поздравна реч: др Тијана ПАЛКОВЉЕВИЋ БУГАРСКИ, управница Галерије Матице српске
Ивана АРАЂАН, председница Секције историчара уметности Музејског друштва Србије
Гордана ПАЈИЋ, председница Музејског друштва Србије

I секција
(модератор Ивана Арађан)
10:45 – 11:05
Милена МИЛОШЕВИЋ МИЦИЋ, музејска саветница
(Завичајни музеј Књажевац)
Три примера приступа излагању и презентације збирки Завичајног музеја Књажевац
11:05 – 11:25
Др Ивана БАШИЧЕВИЋ АНТИЋ
(Музеј наивне и маргиналне уметности)
Пример једне савремене музејске праксе: Музеј наивне и маргиналне уметности
11:25 – 11:45
Мр Сузана ВУКСАНОВИЋ, музејска саветница
(Музеј савремене уметности Војводине)
Др Ана Ереш, научна сарадница
(Одељење за историју уметности, Филозофски факултет у Београду)
Хронологија излагања скулптуре у Србији 1945–2000: (не)могућа дигитализација (не)могућих хронологија
11:45 – 12:00 Пауза за кафу

II секција
(модератор Ада Влајић)
12:00 – 12:20
Др Драгана КОВАЧИЋ, музејска саветница (Народни музеј Србије)
Између депоа и сталне музејске поставке: два начина презентације
12:20 – 12:40
Оливера СКОКО, виша кустоскиња (Народни музеј Зрењанин)
Изложба „Мерак ми је…” – интерпретација културног наслеђа у контексту теме хедонизма
12:40 – 13:00
Мср Јелена ОГЊАНОВИЋ, виша кустоскиња (Галерија Матице српске)
Лука КУЛИЋ, виши конзерватор (Галерија Матице српске)
Преиспитивање устаљених музејских пракси
13:00 – 14:00 Пауза за ручак
14:00 – 14:20 Дискусија
14:20 – 15:00

Стручно вођење кроз изложбу Урош Предић – Живот посвећен лепоти и уметности, Галерија Матице српске

Организација скупа: Ивана Арађан, председница Секције историчара уметности Музејског друштва Србије, Ада Влајић, секретарка Секције историчара уметности Музејског друштва Србије, Музејско друштво Србије, Галерија Матице српске
Пројекат је подржан од стране Министарства културе Републике Србије