СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ!

Музејско друштво Србије је национално струковно удружење у области музејске делатности које окупља музејске стручњаке и музеје у Србији са циљем да унапреди музејску делатност, у складу са Статутом МДС и Законом о културним добрима РС.

Унапређење музеолошке делатности и подстицање знања и едукације у области музејског наслеђа, огледа се у праћењу рада наших чланова, међусобној сарадњи на појединачним пројектима, али и сагледавању проблема и изналажењу начина да се они разреше.

Програмске активности МДС током 2018. године одвијале су се кроз рад органа и тела Друштва, као и рад секција, па смо у складу са могућностима објавили Билтен 10 и доделили награду „Михаило Валтровћ“ чиме смо обележили Међународни дан музеја.

Прoграмске активности МДС: Седам деценија музејске праксе у Србији и Традиционални вашари у Србији (пројекат етнолошке секције), са којима смо конкурисали код Министарства културе и информисања РС за 2018. годину, нису финансијски подржани, па се зато захваљујемо свим члановима Друштва, који су уплатом чланарине за 2018. годину допринели да се редовне програмске активности реализују.

Овим путем вас поштовани чланови обавештавамо да су институционални чланови МДС за 2018. годину следећи музеји и галерије:

Народни музеј Београд

Историјски музеј Србије, Београд

Музеј Војводине, Нови Сад

Завичајни музеј Рума

Народни музеј Чачак

Музеј афричке уметности, Београд

Природњачки музеј, Београд

Muzej Zepter, Београд

Медиа центар Војска

Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина

Народни музеј Панчево

Музеј града Београда

Спомен збирка Павла Бељанског, Нови Сад

Музеј Николе Тесле, Београд

Српски музеј хлеба „Јеремија“, Пећинци

Народни музеј Лесковац

Народни музеј Шабац

Галерија слика „Сава Шумановић“, Шид

Народни музеј Зрењанин

Свим члановима Музејског друштва Србије, свим музеалцима и сарадницима желимо успешну и лепу 2019. годину.

ИО МДС

Гордана Пајић, председница