ПРЕДЛОЖЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ЗА ВРХУНСКИ ДОПРИНОС НАЦИОНАЛНОЈ КУЛТУРИ ЗА ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА, ЗАШТИТЕ, КОРИШЋЕЊА, ПРИКУПЉАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Logotip

Kомисија за предлагање кандидата за доделу признања за врхунски допринос националној култури за област истраживања, заштите, коришћења, прикупљања и представљања покретног културног наслеђа објавила је јавни позив који је трајао од 30. новембра до 18. децембра. На јавни позив се пријавило десет кандидата чије су пријаве разматране на седници Kомисије одржаној 21. децембра у Народном музеју Србије.
Након пажљивог прегледа пристиглих пријава и дискусије о кандидатима, Kомисија је донела одлуку да за доделу признања предложи троје кандидата: Јасну Јованов, Верољуба Трајковића и Рајку Грубић.
Kандидати су својим вишедеценијским истрајним радом унапредили музејску професију, развијали принципе доброг баштињења и оставили значајан траг у култури Републике Србије. Јасна Јованов је током свог рада обрадила, публиковала и заштитила збирке којима је руководила и програмски унапредила Спомен-збирку Павла Бељанског на чијем је челу била дуги низ година. Верољуб Трајковић је вишедеценијским радом унапређивао услове чувања и истраживања културне баштине Лесковца и откривао значајне слојеве сећања на Велики рат. Рајка Грубић се истрајно бринула о Етнолошкој збирци Народног музеја Зрењанин и ентузијастично ширила знања о мултикултуралној и мултиконфесоналној прошлости Баната.
Све троје колега су за свој рад добили значајна професионална признања и од Музејског друштва Србије и од НК ИКОМ Србија.