Норматива – Акти

Нови СтатутПрограмПланКодексЗаштита података

Програм Музејског друштве Србије

download-pdf-icon
Program_MDS

План рада Музејског друштве Србије

download-pdf-icon
PlanradaMDS2023

ИЦОМ-ов кодекс професионалне етике

download-pdf-icon
ICOM-ov-kodeks

Одређено лице за заштиту подата о личности

download-pdf-icon
Licezazastitu podatakaličnosti