Скупштина Зрењанина донела Одлуку о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање

Zrenjanin

Скупштина града Зрењанина донела Одлуку о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку делатност у области културе.

Одлуку скупштине можете погледатиОВДЕ.