• Новости
 • Записник са седнице МДС, одржане 20.03.2019. године у Етнографском музеју у Београду

  Дневни ред: 1.Усвајање записника са Скупштине МДС одржане 19.03.2018.г.; 2.Извештај о раду МДС-а  за 2018. годину; 3. Извештај о раду органа и тела за 2018. годину    4. План рада за 2019. годину; 5.Разно  1. Записник са Скупштине МДС, одржане 19.03.2018. године усвојен је једногласно. 2. У протеклом периоду одржане су две скупштине Музејског друштва Србије. […]

 • Новости
 • ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МУЗЕЈСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ за период март 2019 – март 2020.

      Активност Музејског друштва Србије (у даљем тексту МДС-Друштва) у 2019. години чине обједињене активности ИО, председнице, али и свих органа и тела МДС. ИО и председница Музејског друштва Србије координирали су са осталим сарадницима у реализацији планираних послова за  2019. годину и радило се у складу са Статутом МДС и Пословником о раду ИО.  […]

 • Новости
 • ПЛАН РАДА МУЗЕЈСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

  Активности Музејског друштва Србије  (у даљем тексту МДС) одвијаће се у складу са Статутом Друштва и његовим основним циљевима: развоју музеологије, побољшању статуса музеалаца и стручном усавршавању. Рад МДС условљен је финансијским средствима (редовним од појединачних и колективних чланарина и/или финансирање по пројектима) али и ангажовањем свих чланова (како оних који су у органима и […]

 • Новости
 • НОВИ БРОЈ „МУЗЕЈА 6/2019“

  Поштоване колегепред нама је шести број нове серије часописа МУЗЕЈИ,који  након Уводне речи главног и одговорног уредника доноси следеће чланке: Марин Ј. Бугар,Ранохришћански мозаик у новој сталној поставци Народног музеја Крушевац-пример презентације Гордана Д. Чађеновић , Нови налаз винчанске фигурине из Виткова (заштитна археолошка ископавања 2019. године) Ивана Н. Јовановић, Други тријенале уметности самоуких визионара […]